El Cercle d'Economia creu que la crisi no pot servir 'd'excusa' per 'postergar' la negociació del model de finançament

Barcelona.- El Cercle d'Economia ha fet pública una nova opinió aquest cop sota el títol 'La reforma del finançament autonòmic i la prestació de serveis públics, una necessitat ciutadana'. El Cercle manifesta 'a tall de consideració general' que les situacions de crisi no poden servir 'd'excusa' per 'paralitzar o postergar' les actuacions prioritàries ni per separar, conceptualment o políticament, el finançament autonòmic del debat pressupostari. El Cercle defensa la bilateralitat entre el Govern i el govern espanyol atès que la realitat del model de l'estat espanyol és per definició 'asimètric' a l'atorgar a les comunitats forals un règim que les situa al marge de les restants autonomies.
El Cercle d'Economia creu que la crisi no pot servir 'd'excusa' per 'postergar' la negociació del model de finançament

El Cercle d'Economia creu que la crisi no pot servir 'd'excusa' per 'postergar' la negociació del model de finançament

Barcelona.- El Cercle d'Economia ha fet pública una nova opinió aquest cop sota el títol 'La reforma del finançament autonòmic i la prestació de serveis públics, una necessitat ciutadana'. El Cercle manifesta 'a tall de consideració general' que les situacions de crisi no poden servir 'd'excusa' per 'paralitzar o postergar' les actuacions prioritàries ni per separar, conceptualment o políticament, el finançament autonòmic del debat pressupostari. El Cercle defensa la bilateralitat entre el Govern i el govern espanyol atès que la realitat del model de l'estat espanyol és per definició 'asimètric' a l'atorgar a les comunitats forals un règim que les situa al marge de les restants autonomies.