El CEEILleida acull una nova empresa que treballa per a l'eliminació de les barreres tecnològiques

Lleida.- El CEEILleida acull una nova empresa, USE-IT, una Spin-off de la UdL, que treballa per eliminar barreres tecnològiques en persones discapacitades o en persones que no tenen accés a la formació amb les noves tecnologies. USE-IT neix de la mà de tres enginyers informàtics especialitzats en la disciplina interacció persona-ordinador de la UdL, que pertanyen al Grup de Recerca en Interacció Persona-Ordinador (GRIHO). USE-IT; que no només actua en l'entorn web, sinó que també disposa de serveis pel sector industrial; aporta solucions per facilitar la interacció home-màquina, a través de les tècniques d'usabilitat. Un dels seus principals objectius és oferir més rendibilitat a les empreses.
El CEEILleida acull una nova empresa que treballa per a l'eliminació de les barreres tecnològiques

El CEEILleida acull una nova empresa que treballa per a l'eliminació de les barreres tecnològiques

Lleida.- El CEEILleida acull una nova empresa, USE-IT, una Spin-off de la UdL, que treballa per eliminar barreres tecnològiques en persones discapacitades o en persones que no tenen accés a la formació amb les noves tecnologies. USE-IT neix de la mà de tres enginyers informàtics especialitzats en la disciplina interacció persona-ordinador de la UdL, que pertanyen al Grup de Recerca en Interacció Persona-Ordinador (GRIHO). USE-IT; que no només actua en l'entorn web, sinó que també disposa de serveis pel sector industrial; aporta solucions per facilitar la interacció home-màquina, a través de les tècniques d'usabilitat. Un dels seus principals objectius és oferir més rendibilitat a les empreses.
Actualitzat