El barri de Gràcia crearà grans "illes de vianants" i restringirà el trànsit als carrers petits

El disticte de Gràcia de Barcelona guanyarà el 15% del seu territori per als vianants amb la creació d'una gran illa sense cotxes abans del 2007. La proposta forma part del pla de mobilitat que el districte negocia amb els veïns. L'objectiu municipal és crear una vintena d'illes de grans dimensions per a vianants, restringint el trànsit a l'entramat de carrers petits, que no formen part de la xarxa principal. Només es permetrà l'accés als residents, els taxis i els vehicles comercials en horari de càrrega i descàrrega. L'Ajuntament està convençut que la mesura és viable perquè dels 40.000 vehicles que hi circulen en hora punta, ni una quarta part ho fan pels carrers interns.
El barri de Gràcia crearà grans "illes de vianants" i restringirà el trànsit als carrers petits
Barcelona

El barri de Gràcia crearà grans "illes de vianants" i restringirà el trànsit als carrers petits

El disticte de Gràcia de Barcelona guanyarà el 15% del seu territori per als vianants amb la creació d'una gran illa sense cotxes abans del 2007. La proposta forma part del pla de mobilitat que el districte negocia amb els veïns. L'objectiu municipal és crear una vintena d'illes de grans dimensions per a vianants, restringint el trànsit a l'entramat de carrers petits, que no formen part de la xarxa principal. Només es permetrà l'accés als residents, els taxis i els vehicles comercials en horari de càrrega i descàrrega. L'Ajuntament està convençut que la mesura és viable perquè dels 40.000 vehicles que hi circulen en hora punta, ni una quarta part ho fan pels carrers interns.
Actualitzat
El regidor del districte barceloní de Gràcia, Ricard Martínez, ha presentat un nou pla de mobilitat per crear "illes de vianants". Aquestes illes són zones per als vianants i pretén reduir el trànsit de vehicles privats a la zona. L'objectiu municipal a llarg termini és crear una vintena d'illes de grans dimensions per a vianants, restringint el trànsit a l'entramat de carrers petits, que no formen part de la xarxa principal. Així, el pla pretén reduir l'espai destinat al trànsit de vehicles, incrementar la superfície d'espai públic destinat a vianants, disminuir el nombre de vehicles que ocupen l'espai públic i disminuir l'impacte de motos en aquest mateix espai. Només es permetrà l'accés amb cotxe privat als residents, els taxis i els vehicles comercials en horari de càrrega i descàrrega. A més, intentarà millorar la càrrega i la descàrrega de mercaderies, assegurar espais verds i d'estada més pròxims per als ciutadans, enfortir el transport públic, fomentar l'ús de la bicicleta i qualificar els camins cívics, que acabarà amb el pacte de sensibilitat cap a la mobilitat i l'espai públic com a últim objectiu. Tots aquests canvis es duran a terme a llarg termini, encara que les primeres millores es podran veure durant aquesta legislatura. No obstant, Martínez ha dit que a la xarxa principal del districte (Torrent de l'Olla, Escorial, Gran de Gràcia, Hospital Militar) no es podrà reduir el trànsit considerablement, però la xarxa secundària sí que experimentarà grans millores. L'Ajuntament està convençut que la mesura és viable perquè dels 40.000 vehicles que circulen en una hora punta pel districte, menys d'una quarta part ho fan pels carrers interns. Per aconseguir els objectius que fixa el pla de mobilitat es necessiten 9.000 places més d'aparcament al subsòl, ampliar un 35% les places de moto en superfície, i crear prop d'un miler de places per a la càrrega i descàrrega, ha dit el regidor. També es proposa la creació de catorze quilòmetres de carril bici. Totes les millores es volen portar a terme després de diversos debats de consulta amb els veïns de Gràcia, els qui decidiran en quins carrers se seguirà aquest pla. Els debats ja han començat amb la presentació als veïns de Gràcia del Pla de Mobilitat de Gràcia 2004-2007.