El Banc Sabadell guanya uns 908 milions d'euros el 2006 i duplica els beneficis de l'any anterior

Segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el Banc Sabadell va guanyar l'any passat el doble que el 2005, uns 908 milions d'euros. Aquest resultat inclou part dels ingressos extraordinaris derivats de la venda de la immobiliària Landscape. Sense tenir en compte aquesta operació, el benefici net del Sabadell hauria estat de 569 milions, un 25% més respecte de l'exercici anterior. Segons l'entitat, els resultats inclouen els costos derivats de la compra del Banc Urquijo, tot i l'impacte fiscal negatiu originat per l'adaptació al nou impost de societats. Durant el 2006, la inversió creditícia del Banc Sabadell va augmentar un 33% i el crèdit hipotecari, un 32%.
El Banc Sabadell guanya uns 908 milions d'euros el 2006 i duplica els beneficis de l'any anterior
Sabadell

El Banc Sabadell guanya uns 908 milions d'euros el 2006 i duplica els beneficis de l'any anterior

Segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el Banc Sabadell va guanyar l'any passat el doble que el 2005, uns 908 milions d'euros. Aquest resultat inclou part dels ingressos extraordinaris derivats de la venda de la immobiliària Landscape. Sense tenir en compte aquesta operació, el benefici net del Sabadell hauria estat de 569 milions, un 25% més respecte de l'exercici anterior. Segons l'entitat, els resultats inclouen els costos derivats de la compra del Banc Urquijo, tot i l'impacte fiscal negatiu originat per l'adaptació al nou impost de societats. Durant el 2006, la inversió creditícia del Banc Sabadell va augmentar un 33% i el crèdit hipotecari, un 32%.
Actualitzat

El banc va registrar un benefici net atribuït de 908,39 milions d'euros el 2006, és a dir, un 100,5% més del que es va obtenir l'any anterior. Així doncs, l'entitat que presideix Josep Oliu ha explicat que el 2006 s'han complert els seus objectius de creixement i creació de valor, i ha destacat que la intensa activitat comercial desenvolupada i l'excel·lent progressió de les diferents línies de negoci han permès tancar l'any amb un balanç consolidat de 72.779,83 milions d'euros, un 39,1% més que l'any passat.


Durant el 2006, la inversió creditícia del Banc Sabadell va augmentar un 33,6%, que va pujar fins a 55.632,9 milions d'euros, i en destaca el crèdit hipotecari, que va créixer un 32,6%. D'altra banda, els recursos gestionats de clients sumaven, el 31 de desembre, 80.247,7 milions d'euros, un 43,2% més.


El marge de negoci va sumar 1.097,87 milions d'euros, un 12,4% més que l'obtingut en el tancament de l'exercici de l'any 2005. Els ingressos nets per la prestació de serveis van créixer un 23,1%, i en aquesta partida destaca l'aportació dels rendiments derivats de l'operativa de valors de clients (+59%), i la derivada de la gestió d'actius (+39,1%).