El 99% dels clients de 'la Caixa' amb participacions preferents s'han acollit a l'oferta de recompra de CaixaBank

Barcelona (ACN).- El 99,47% dels titulars de participacions preferents de CaixaBank han acceptat l'oferta de recompra que se'ls va presentar per bescanviar el 100% del valor nominal per títols d'obligacions subordinades i per obligacions convertibles en accions de CaixaBank, segons un fet rellevant enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquest 99,47% d'afectats que han acceptat l'oferta acumulen el 98,41% del capital subscrit, uns 4.897 milions. CaixaBank diu que amb els nou productes financers, els subscriptors disposen de ''major liquiditat'' davant el nou escenari regulatori que es preveu pels canvis imposats pels organismes reguladors que redueixen la liquiditat i el valor de les preferents.
El 99% dels clients de 'la Caixa' amb participacions preferents s'han acollit a l'oferta de recompra de CaixaBank

El 99% dels clients de 'la Caixa' amb participacions preferents s'han acollit a l'oferta de recompra de CaixaBank

Barcelona (ACN).- El 99,47% dels titulars de participacions preferents de CaixaBank han acceptat l'oferta de recompra que se'ls va presentar per bescanviar el 100% del valor nominal per títols d'obligacions subordinades i per obligacions convertibles en accions de CaixaBank, segons un fet rellevant enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquest 99,47% d'afectats que han acceptat l'oferta acumulen el 98,41% del capital subscrit, uns 4.897 milions. CaixaBank diu que amb els nou productes financers, els subscriptors disposen de ''major liquiditat'' davant el nou escenari regulatori que es preveu pels canvis imposats pels organismes reguladors que redueixen la liquiditat i el valor de les preferents.