El 90% dels llicenciats en ciències ambientals treballen en la seva especialitat

El 89% dels llicenciats en ciències ambientals des que es va iniciar la titulació a la UAB, ara fa deu anys, treballen en el sector ambiental, mentre que un 4% treballen en altres sectors i un 7% no tenen feina, segons les dades d'un estudi realitzat sobre la inserció laboral dels llicenciats en ciència ambientals.
El 90% dels llicenciats en ciències ambientals treballen en la seva especialitat
UAB

El 90% dels llicenciats en ciències ambientals treballen en la seva especialitat

El 89% dels llicenciats en ciències ambientals des que es va iniciar la titulació a la UAB, ara fa deu anys, treballen en el sector ambiental, mentre que un 4% treballen en altres sectors i un 7% no tenen feina, segons les dades d'un estudi realitzat sobre la inserció laboral dels llicenciats en ciència ambientals.
Actualitzat
Pel que fa als principals àmbits temàtics, un 19% dels llicenciats treballen en formació i comunicació ambiental; un 16%, en gestió ambiental municipal; un 14%, en gestió ambiental a la indústria; el 12% dels llicenciats, en gestió de recursos i espais naturals; un altre 12%, en gestió i tractament de residus, i un 9% treballen en àmbits diversos d'avaluació d'impacte ambiental. L'estudi també mostra que molts dels llicenciats treballen en diversos d'aquests àmbits alhora. Amb un sou mensual mitjà de 1.030 euros, la meitat dels llicenciats treballen repartits entre l'administració pública i les consultories privades; un 18%, en universitats i centres de recerca; el 10%, en fundacions i associacions; el 8%, en la indústria, i un 5% treballen per compte propi, com a autònoms.