El 45% de les llars espanyoles estan formades per una o dues persones

La dimensió de les famílies espanyoles és cada cop menor i s'acosta vertiginosament a la mitjana europea de llars unipersonals, situada en el 60% del total. Segons un estudi de la Fundación Acción Familiar, actualment el 45% de les famílies estan compostes per un o dos membres. Els factors que expliquen aquest creixement són, segons l'estudi, el baix índex de natalitat, l'augment de solters i l'envelliment progressiu de la població.
El 45% de les llars espanyoles estan formades per una o dues persones
Estudi de la Fundación Acción Familar

El 45% de les llars espanyoles estan formades per una o dues persones

La dimensió de les famílies espanyoles és cada cop menor i s'acosta vertiginosament a la mitjana europea de llars unipersonals, situada en el 60% del total. Segons un estudi de la Fundación Acción Familiar, actualment el 45% de les famílies estan compostes per un o dos membres. Els factors que expliquen aquest creixement són, segons l'estudi, el baix índex de natalitat, l'augment de solters i l'envelliment progressiu de la població.
Actualitzat
Les famílies nombroses estan en perill d'extinció. El nombre de nuclis familiars de cinc o més membres a Espanya ha disminuït un 30% per deixar pas a un altre tipus de família formada per només un únic membre o com a molt dos, és el que s'anomenen famílies unipersonals. Actualment, el 45% de les llars espanyoles ja són unipersonals i la tendència és a l'alça. A l'hora d'explicar els principals motius d'aquesta tendència, Acción Familiar, apunta en primer lloc cap a la taxa de natalitat. L'índex de naixements entre la població espanyola és molt baix i ha situat Espanya entre els països amb menys nounats d'Europa i del món. L'any 1998 es va arribar al mínim absolut d'1,16 fills per dona i, malgrat que actualment es registra un lleuger augment de la taxa de natalitat, els experts no s'aventuren a assegurar si es mantindrà. En aquest mateix sentit, l'estudi ha detectat un augment de l'edat de maternitat, que s'explica especialment perquè també es retarda l'edat de casar-se. L'informe, però, destaca que la taxa de casaments no ha sofert oscil·lacions importants en els últims anys i que es manté estabilitzada des dels anys vuitanta. A part, a l'hora de tenir fills, una de les altres variables a tenir en compte és l'econòmica. Els altres factors que expliquen la tendència a les famílies unipersonals, segons l'estudi d'Acción Familiar són l'important increment de llars de solters així com també el progressiu envelliment de la població, que ha fet augmentar el nombre de persones vídues. L'estudi afegeix que s'observa una tendència que la gent gran no es quedin a la llar i siguin traslladats a centres o serveis especials, la qual cosa també contribueix a reduir la mida de la família.