Educació i els centres educatius de Ponent acorden la reducció de la ràtio d'alumnes a les aules de P-3

Els centres educatius de les comarques de Lleida, les comissions d'escolarització i el Departament d'Educació han acordat la reducció de la ràtio d'alumnes a les classes de P-3. Així, els centres educatius de Ponent podran aplicar als 25 alumnes establerts per grup una reducció fins al màxim d'un 10% en el nombre de llocs escolars, prioritàriament al nivell de P-3 d'Educació Infantil, sempre que aquesta mesura compti amb la conformitat dels centres docents afectats. Aquesta mesura s'adequa al decret 75/2007, de 27 de març, aprovat pel Govern de la Generalitat en el que s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres docents sufragats amb fons públics, en la disposició addicional primera, i que permet l'adequació de la ràtio a les necessitats i qualitat de l'escolarització.
Educació i els centres educatius de Ponent acorden la reducció de la ràtio d'alumnes a les aules de P-3

Educació i els centres educatius de Ponent acorden la reducció de la ràtio d'alumnes a les aules de P-3

Els centres educatius de les comarques de Lleida, les comissions d'escolarització i el Departament d'Educació han acordat la reducció de la ràtio d'alumnes a les classes de P-3. Així, els centres educatius de Ponent podran aplicar als 25 alumnes establerts per grup una reducció fins al màxim d'un 10% en el nombre de llocs escolars, prioritàriament al nivell de P-3 d'Educació Infantil, sempre que aquesta mesura compti amb la conformitat dels centres docents afectats. Aquesta mesura s'adequa al decret 75/2007, de 27 de març, aprovat pel Govern de la Generalitat en el que s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres docents sufragats amb fons públics, en la disposició addicional primera, i que permet l'adequació de la ràtio a les necessitats i qualitat de l'escolarització.