Editen una guia per fer vídeos accessibles a persones amb discapacitat visual i auditiva

Lleida (ACN).- Un grup multidisciplinari de pedagogs, bibliotecaris, informàtics i tècnics multimèdia de les universitats de Lleida (UdL) i de Barcelona (UB) ha editat un manual per produir vídeos accessibles per a les persones amb discapacitat visual i auditiva. Està adreçada principalment al professorat universitari per crear textos, presentacions i vídeos perceptibles, operables i comprensibles, especialment per a persones amb discapacitat. Es tracta de la 'Guia de contingut digital accessible: vídeo', que complementa a la 'Guia de contingut digital accessible' que la UdL va editar el 2010 per millorar l'accessibilitat de materials docents com ara produccions escrites, presentacions multimèdia o web.
Editen una guia per fer vídeos accessibles a persones amb discapacitat visual i auditiva

Editen una guia per fer vídeos accessibles a persones amb discapacitat visual i auditiva

Lleida (ACN).- Un grup multidisciplinari de pedagogs, bibliotecaris, informàtics i tècnics multimèdia de les universitats de Lleida (UdL) i de Barcelona (UB) ha editat un manual per produir vídeos accessibles per a les persones amb discapacitat visual i auditiva. Està adreçada principalment al professorat universitari per crear textos, presentacions i vídeos perceptibles, operables i comprensibles, especialment per a persones amb discapacitat. Es tracta de la 'Guia de contingut digital accessible: vídeo', que complementa a la 'Guia de contingut digital accessible' que la UdL va editar el 2010 per millorar l'accessibilitat de materials docents com ara produccions escrites, presentacions multimèdia o web.