Dos milions d'espanyols pateixen assetjament psicològic, i en el 54% dels casos són dones

L'assetjament psicològic afecta el 15% de la població activa d'Espanya, uns dos milions de persones. Tot i això, només es van presentar 150.000 denúncies relacionades amb aquesta problemàtica. Els experts asseguren que molta gent no sap que pateixen aquest maltractament, i que, en molts casos, no es denuncia per por de represàlies. El de les dones, amb un 54%, és el col·lectiu que en resulta més afectat.
Dos milions d'espanyols pateixen assetjament psicològic, i en el 54% dels casos són dones
Espanya

Dos milions d'espanyols pateixen assetjament psicològic, i en el 54% dels casos són dones

L'assetjament psicològic afecta el 15% de la població activa d'Espanya, uns dos milions de persones. Tot i això, només es van presentar 150.000 denúncies relacionades amb aquesta problemàtica. Els experts asseguren que molta gent no sap que pateixen aquest maltractament, i que, en molts casos, no es denuncia per por de represàlies. El de les dones, amb un 54%, és el col·lectiu que en resulta més afectat.
Actualitzat
L'assetjament psicològic, també conegut com a "mobbing", afecta els treballadors més brillants i innovadors. Afecta més els eventuals que els fixos, i és més freqüent a l'administració pública que a l'empresa privada. Els símptomes per saber si una persona és objecte d'assetjament psicològic són diversos. Estar sotmès a acusacions o a insinuacions sense motiu i sense poder defensar-se, trobar-se aïllat de la resta dels companys, privat d'informació i sense possibilitats de comunicació. La meitat de les víctimes d'aquest tipus de maltractament tenen problemes psicològics i trastorns físics com ara mal d'esquena i mal de cap. Un 5% arriben a pensar en el suïcidi com a última alternativa. L'any 2002, 2 milions de persones van ser objecte d'assetjament psicològica. A més, 1 de cada 3 treballadors va manifestar que havia estat víctima de "mobbing" en la vida laboral amb una freqüència setmanal.