Descobreixen una possible bestorre del segle XIV al Casal de l'Estudi de Sabadell

Un grup d'arqueòlegs ha descobert les restes de la fonamentació d'una possible bestorre del segle XIV a la muralla del Casal de l'Estudi o Casa del Comú de Sabadell. Així es posa de manifest en un informe realitzat per analitzar l'estat de conservació de l'immoble i que mostra el bon estat de la muralla medieval del segle XIV, en més de 10 m de llargada i 4,5 d'alçada vista. Aquest estudi patrimonial, realitzat per l'empresa d'arqueologia Arqueociència, ha estat finançat per l'empresa promotora Solisol SA i la intervenció ha estat coordinada pel Museu d'Història.
Descobreixen una possible bestorre del segle XIV al Casal de l'Estudi de Sabadell
Sabadell

Descobreixen una possible bestorre del segle XIV al Casal de l'Estudi de Sabadell

Un grup d'arqueòlegs ha descobert les restes de la fonamentació d'una possible bestorre del segle XIV a la muralla del Casal de l'Estudi o Casa del Comú de Sabadell. Així es posa de manifest en un informe realitzat per analitzar l'estat de conservació de l'immoble i que mostra el bon estat de la muralla medieval del segle XIV, en més de 10 m de llargada i 4,5 d'alçada vista. Aquest estudi patrimonial, realitzat per l'empresa d'arqueologia Arqueociència, ha estat finançat per l'empresa promotora Solisol SA i la intervenció ha estat coordinada pel Museu d'Història.
Actualitzat
Els arqueòlegs Gemma Caballé i José Antonio Cantos presentaran l'estudi històric i arqueològic del Casal de l'Estudi o Casa del Comú -segles XIV-XIX- al Museu d'Història de Sabadell. La conferència tractarà de l'estudi històric i arqueològic que s'ha efectuat amb motiu del projecte de nova urbanització que l'afectava. Inclourà diferents aspectes com ara la història de l'emplaçament i les seves principals característiques arqueològiques. L'edifici de l'antic Casal de l'Estudi està emplaçat a la cantonada dels actuals carrers de Gràcia i de la Rosa, en ple nucli històric de Sabadell. És un sector urbà on es documenta el barri medieval de la Borromera, dels segles XII i XIV i s'ubica al costat de ponent de l'antiga vila emmurallada baixmedieval. La documentació escrita situa en aquest sector el portal d'en Salvany, al segle XIV, un portal que es manté fins al segle XVIII, i que actualment està enderrocat. Abans de construir l'edifici de l'Estudi, a principis del segle XVII, en aquest indret hi havia la muralla i el fossat defensiu del segle XIV. El fossat encara es conserva al subsòl del solar, i la muralla també, en una alçada de gairebé cinc metres, reaprofitada com a paret mitgera amb l'edifici contigu del carrer de la Rosa. Aquests i altres aspectes històrics i arqueològics seran tractats durant la conferència.