Descobreixen, gràcies als donatius de La Marató, que la disminució d'una proteïna evita la proliferació de cèl·lules cancerígenes

Els investigadors han identificat una nova via per la qual les cèl·lules cancerígenes eviten els seus propis mecanismes antitumorals. L'estudi obre la porta al disseny de noves estratègies terapèutiques dirigides a la regulació de l'envelliment i la progressió tumoral.
Descobreixen, gràcies als donatius de La Marató, que la disminució d'una proteïna evita la proliferació de cèl·lules cancerígenes

Descobreixen, gràcies als donatius de La Marató, que la disminució d'una proteïna evita la proliferació de cèl·lules cancerígenes

Els investigadors han identificat una nova via per la qual les cèl·lules cancerígenes eviten els seus propis mecanismes antitumorals. L'estudi obre la porta al disseny de noves estratègies terapèutiques dirigides a la regulació de l'envelliment i la progressió tumoral.
Actualitzat
Cèl·lules cancerígenes al colon

Cèl·lules cancerígenes al colon. (IDIBAPS. Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer)

Mitjançant estudis en cèl·lules i en models animals de càncer de còlon, un equip d'investigadors de l'IDIBAPS, amb el finançament de La Marató de TV3, ha descobert que la proteïna ZEB1 inhibeix un d'aquests mecanismes, la senescència o envelliment cel·lular, que impedeix que el tumor pugui créixer. A més, han demostrat que una expressió elevada de la proteïna ZEB1 s'associa amb un pitjor pronòstic dels pacients de càncer de còlon. El treball, que publica la revista Gut, ha estat realitzat pel Grup de Regulació Transcripcional de l'Expressió Gènica, un grup ICREA a l'IDIBAPS.

Superar els mecanismes de control

Perquè una cèl·lula cancerígena sigui capaç de proliferar i formar un tumor, necessita superar i inhibir els seus propis mecanismes de supressió tumoral. Un d'aquests mecanismes és la senescència, un tipus d'envelliment cel·lular.

L'estudi de bases de dades de 1.000 pacients amb càncer colorectal ha permès observar que una expressió elevada de la proteïna ZEB1, juntament amb una expressió baixa de gens de senescència, empitjora de forma significativa el pronòstic i la supervivència dels pacients. Tot i que se sap que la proteïna ZEB1 promou la formació i el creixement de tumors, es desconeix el seu mecanisme d'actuació.

En models experimentals de càncer colorectal en ratolins s'ha vist que n'hi ha prou tenint l'expressió de ZEB1 reduïda a la meitat perquè la cèl·lula tumoral entri en senescència i no pugui proliferar. Així, el tumor roman en un estadi d'adenoma, benigne, sense progressar a carcinoma.

La inducció de senescència en cèl·lules tumorals és una de les àrees més actives en teràpia contra el càncer i s'estan desenvolupant fàrmacs capaços d'induir-la sense afectar altres processos cel·lulars.

L'estudi ha estat finançat per la Fundació La Marató de TV3, i ha estat possible gràcies a la col·laboració del grup IDIBAPS amb grups a Madrid, Hongria i els Estats Units.