Delimitaran l'entorn de protecció de l'església de la Puríssima Sang a Alcover i el castell de Santa Florentina a Canet

Delimitaran l'entorn de protecció de l'església de la Puríssima Sang a Alcover i el castell de Santa Florentina a Canet

Delimitaran l'entorn de protecció de l'església de la Puríssima Sang a Alcover i el castell de Santa Florentina a Canet

ACN Barcelona.-El Govern ha acordat aquest dimarts delimitar l'entorn de protecció de l'església de la Puríssima Sang a Alcover, del castell de Santa Florentina a Canet de Mar i del Mas Rosés a Gavà. L'Executiu considera que la definició d'un entorn de protecció al voltant d'aquests monuments es considera el millor instrument per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles. Aquesta figura legal és, per tant, una eina de protecció global, amb vocació de conservar en les millors condicions possibles el llegat patrimonial inherent al monument, segons destaca el Govern.

En el cas de l'església de la Puríssima Sang, i amb l'objectiu de protegir la visualització de l'església des de qualsevol perspectiva, s'ha inclòs dins l'entorn de protecció tant les finques que envolten l'església com aquelles altres que, malgrat no donar-hi front, generen perspectives conjuntes amb ella ja que qualsevol intervenció que les afectés podria malmetre la correcta contemplació del monument.Pel que fa al castell de Santa Florentina, es pretén aconseguir, en la mesura del possible la preservació de les vistes al monument. També s'ha optat per protegir el subsòl de l'entorn, per tal de controlar les intervencions que s'hi produeixin tant des de la vessant arqueològica, en relació amb possibles troballes relacionades amb el monument, com des de la vessant documental, per la informació històrica que puguin aportar.Per delimitar l'entorn de protecció al Mas Rosés, s'ha partit de les imatges visuals conjuntes de la Masia amb l'estat actual del paisatge immediat. Aquest paisatge, fortament vinculat a la masia, està format pels camps de cultiu, les feixes, les diferents especies d'arbres, els espais verds, la riera del Canyar, així com tots aquells elements vinculats a una atmosfera rural. Aquest context rural, que identifica el paisatge amb la masia, és el que cal conservar de possibles actuacions en el futur.