Decret per convertir 20 places de l'escala tècnica tributària a l'escala d'inspecció

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat un decret que revoca l'acord del novembre del 2010, que aprovava l'oferta parcial d'ocupació pública de 20 places de l'escala tècnica tributària, per poder-les convertir en places de l'escala d'inspecció tributària i oferir-les en la propera convocatòria d'oposicions per promoció interna. Les dues escales queden circumscrites dins del cos superior d'inspecció i tècnica tributària de la Generalitat. L'oferta d'ocupació ara suprimida no es va arribar a convocar perquè el febrer de 2011 va quedar suspesa, en el marc de les mesures d'austeritat i racionalització de l'Administració derivades del context econòmic i pressupostari, i, per tant, aquestes places continuen vacants.
Decret per convertir 20 places de l'escala tècnica tributària a l'escala d'inspecció

Decret per convertir 20 places de l'escala tècnica tributària a l'escala d'inspecció

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat un decret que revoca l'acord del novembre del 2010, que aprovava l'oferta parcial d'ocupació pública de 20 places de l'escala tècnica tributària, per poder-les convertir en places de l'escala d'inspecció tributària i oferir-les en la propera convocatòria d'oposicions per promoció interna. Les dues escales queden circumscrites dins del cos superior d'inspecció i tècnica tributària de la Generalitat. L'oferta d'ocupació ara suprimida no es va arribar a convocar perquè el febrer de 2011 va quedar suspesa, en el marc de les mesures d'austeritat i racionalització de l'Administració derivades del context econòmic i pressupostari, i, per tant, aquestes places continuen vacants.