De l'aula a la cabina de pilot d'un avió

Sabadell (ACN).- Arribar a pilotar un avió d'una companyia aèria no és fàcil. Els onze alumnes que aquest any estan cursant els estudis per ser pilot professional a l'escola de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell ho saben però volen aconseguir el seu "somni". L'aeroclub s'havia dedicat històricament a la formació de pilots privats però ara fa aproximadament cinc anys, i després que l'escola Top Fly tanqués i deixés penjats els seus alumnes, l'aeroclub va fer una aposta per la professionalització i va iniciar la formació per a pilots comercials. La crisi ha fet que l'escola aposti cada cop més per la internacionalització i cada cop acull més estudiants estrangers. Actualment hi ha alumnes d'Alemanya, Qatar o Rússia.
De l'aula a la cabina de pilot d'un avió

De l'aula a la cabina de pilot d'un avió

Sabadell (ACN).- Arribar a pilotar un avió d'una companyia aèria no és fàcil. Els onze alumnes que aquest any estan cursant els estudis per ser pilot professional a l'escola de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell ho saben però volen aconseguir el seu "somni". L'aeroclub s'havia dedicat històricament a la formació de pilots privats però ara fa aproximadament cinc anys, i després que l'escola Top Fly tanqués i deixés penjats els seus alumnes, l'aeroclub va fer una aposta per la professionalització i va iniciar la formació per a pilots comercials. La crisi ha fet que l'escola aposti cada cop més per la internacionalització i cada cop acull més estudiants estrangers. Actualment hi ha alumnes d'Alemanya, Qatar o Rússia.