C's demana que el Govern abandoni la "via rupturista" i reconegui que la sobirania resideix en el poble espanyol

C's demana que el Govern abandoni la "via rupturista" i reconegui que la sobirania resideix en el poble espanyol

C's demana que el Govern abandoni la "via rupturista" i reconegui que la sobirania resideix en el poble espanyol

ACN Barcelona.-C's ha demanat al Govern que abandoni la "via rupturista" i reconegui "que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol", segons consta en una de les propostes de resolució presentades en el marc del debat de política general. Afegeix que s'ha de reafirmar l'"inequívoc compromís amb la democràcia i la legalitat democràtica" i manifesta que "cap polític del segle XXI està per sobre de les lleis democràtiques i dels tribunals, i que han de complir amb les lleis democràtiques a l'igual que la resta de ciutadans". En aquest sentit, també insta el Govern a "actuar en tot moment amb lleialtat institucional i conforme al principi fonamental de la legalitat" segons el que disposa la Constitució, les lleis vigents i la seva jurisdicció per garantir la seguretat jurídica dels catalans i l'exercici de l'autogovern.

El grup parlamentari considera que les solucions als principals problemes dels catalans arriben impulsant reformes estructurals a l'Estat espanyol, que poden culminar en una reforma constitucional "amb l'objectiu de beneficiar el conjunt dels catalans i no per a dividir-los". El mateix text insta a emparar i respectar el dret dels ciutadans a que els seus símbols estiguin presents en les institucions i organismes públics de Catalunya. En matèria d'acció exterior, insta el Govern a centrar aquesta actuació en la internacionalització i millora de l'economia catalana, el foment de la cultura, la cooperació al desenvolupament i el respecte als drets humans i altres matèries dins de les competències estatutàries i respectant les competències de l'Estat en l'àmbit internacional. Afegeix que el Govern ha d'utilitzar els recursos del servei exterior de l'Estat i "coordinar tota l'acció exterior amb la xarxa diplomàtica i consular d'Espanya a fi de guanyar en eficàcia i evitar despeses innecessàries". En el marc europeu, demana garantir l'estabilitat econòmica, política i social "enfront d'aquelles polítiques rupturistes que suposen la sortida de la Unió Europea". També aposta per garantir políticament i jurídicament que les accions del Govern en la UE i en l'àmbit exterior es regiran pel principi de neutralitat. En l'àmbit social, C's demana que es garanteixi un temps màxim d'espera per a ser atès a urgències i un termini màxim de 24 hores per ser ingressat a planta, així com millorar la transparència en les llistes d'espera garantint que tots els catalans coneguin la data aproximada per a la seva intervenció. Reclama també revertir les retallades aplicades assegurant una dotació pressupostària superior a la del 2016, garantir el pagament al dia a les farmàcies i reduir en un 7% els interins als hospitals públics. En educació, reclama garantir la gratuïtat dels llibres de text a tots els centres públics de primària i secundària, eliminar els barracons en un màxim de quatre anys, garantir l'educació de 0 a 3 anys augmentant el nombre de places públiques, assegurar que cap alumne que compleixi les condicions es quedi sense beca, instar a paralitzar el calendari d'implantació de la LOMCE i garantir que tots els centres impartiran matèries no lingüístiques en català, espanyol i anglès i també en aranès en el cas de l'Aran. Pel que fa a les universitats, proposa reduir les taxes del curs 2017-2018, augmentar les beques per tal de garantir que cap alumne es quedi sense cursar estudis universitaris i recuperar el finançament de les universitats públiques fins arribar a superar en un 10% el pressupost del 2011, implementant el 40% en el primer exercici i el 60% restant en el següent. Estableix també propostes per lluitar contra la corrupció, com per exemple garantir la confidencialitat i el dret a la indemnitat dels denunciants cívics de corrupció, lluitar contra les portes giratòries, aplicar mecanismes per recuperar el diner que s'hagi obtingut per corrupció i posar fi als indults per casos de corrupció i als aforaments polítics. En matèria econòmica, insta el Govern a reclamar una reforma del sistema de finançament en el marc de la LOFCA, impulsar una reforma fiscal per reactivar l'economia i potenciar incentius fiscals pels projectes de recerca. En aquest sentit, demana també que l'administració pagui en un termini màxim de trenta dies els deutes amb empreses i emprenedors. En l'àmbit social, proposa ajustar la ràtio del personal de serveis socials a les necessitats existents, cobrir en els pressupostos del 2017 les despeses de la Renda Garantida de Ciutadania, impulsar mesures contra la pobresa energètica i garantir el finançament de la llei de la dependència. Pel que fa al territori, demana que s'estudiï en un informe els detalls de les adjudicacions de les autopistes C-16, C-32 i C-33 i se sol·liciti un informe de viabilitat de la gratuïtat de les autopistes C-32 entre Sitges i el Vendrell i Barcelona i Mataró, així com en l'AP-7 entre Vinarós i L'Hospitalet de l'Infant i Torredembarra i el Vendrell. Una altra proposta va encaminada a la recuperació i millora dels drets dels treballadors públics i per això reclama reduir el número dels alts càrrecs en un 10% en els propers pressupostos, recuperar les pagues extres del 2013 i el 2014. Per últim, recull propostes per garantir un pla d'inversions en infraestructures i que es prioritzin les que suposin una millora social i econòmica immediata, calendaritzant la data de finalització del Corredor del Mediterrani o el canal Segarra-Garrigues, entre d'altres o demanar una nova convocatòria de places al Ministeri de Justícia per dotar-la del personal suficient.