Creix l'ús de les biblioteques públiques a Espanya però continua lluny de la mitjana europea

Espanya se situa lluny encara de la mitjana europea en l'ús de les biblioteques públiques, malgrat un augment del 62% en el nombre de biblioteques públiques i del 141% en el d'usuaris al llarg dels últims deu anys. L'estudi assenyala que el nombre de biblioteques públiques ha passat de les 2.663 existents el 1990 a 4.009 el 2000. El creixement no és homogeni en el conjunt del territori espanyol i la major part es concentra en un nombre limitat de municipis i comunitats autònomes, fet que produeix profundes desigualtats en els índexs de desenvolupament.
Creix l'ús de les biblioteques públiques a Espanya però continua lluny de la mitjana europea
Biblioteques

Creix l'ús de les biblioteques públiques a Espanya però continua lluny de la mitjana europea

Espanya se situa lluny encara de la mitjana europea en l'ús de les biblioteques públiques, malgrat un augment del 62% en el nombre de biblioteques públiques i del 141% en el d'usuaris al llarg dels últims deu anys. L'estudi assenyala que el nombre de biblioteques públiques ha passat de les 2.663 existents el 1990 a 4.009 el 2000. El creixement no és homogeni en el conjunt del territori espanyol i la major part es concentra en un nombre limitat de municipis i comunitats autònomes, fet que produeix profundes desigualtats en els índexs de desenvolupament.
Actualitzat