Crearan centres d'atenció als menors immigrants desemparats, segons el pla del govern

El govern català ha presentat el pla de xoc de mesures de protecció a la infància i l'adolescència d'ara fins al 2007. El pla preveu la creació de centres integrals per atendre les 24 hores els menors immigrants desemparats. Així, l'any que ve hi haurà 90 places a Barcelona. El pla també preveu limitar el dret dels pares biològics a reclamar un fill en tutela o en situació preadoptiva i incrementar l'ajut mensual a les famílies amb menors sota tutela. El pla té un pressupost 87 milions d'euros fins al 2007.
Crearan centres d'atenció als menors immigrants desemparats, segons el pla del govern
Mesures per a la infància i l'adolescència

Crearan centres d'atenció als menors immigrants desemparats, segons el pla del govern

El govern català ha presentat el pla de xoc de mesures de protecció a la infància i l'adolescència d'ara fins al 2007. El pla preveu la creació de centres integrals per atendre les 24 hores els menors immigrants desemparats. Així, l'any que ve hi haurà 90 places a Barcelona. El pla també preveu limitar el dret dels pares biològics a reclamar un fill en tutela o en situació preadoptiva i incrementar l'ajut mensual a les famílies amb menors sota tutela. El pla té un pressupost 87 milions d'euros fins al 2007.
Actualitzat
La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha presentat el Pla de Xoc que el govern català aplicarà en matèria de protecció a la infància i l'adolescència fins a l'any 2007. El pla compta amb 20 milions d'euros més, és a dir amb 87 en total, que serviran per eixugar part del dèficit existent i promoure noves actuacions. El pla inclou diverses mesures dirigides als menors estrangers desamparats. En concret, la remodelació dels centres de primera acollida construïts el 2000 pel creixement exponencial de nens immigrants al carrer. Ara, se'ls reconvertirà en centres d'atenció les 24 hores del dia per menors estrangers però també per als d'aquí i n'hi haurà 90 places a Barcelona l'any que ve. Un altre gran objectiu del pla és la modificació de la llei sobre el dret dels pares biològics a reclamar un fill en tutela o en situació preadoptiva. I és que a partir d'ara se'n vol limitar el temps. Una altra novetat és la d'incrementar l'ajut mensual a les famílies amb menors sota tutela. També destaca l'ampliació dels equips d'atenció als menors amb la incorporació de la figura de l'educador social.