Consum expedienta per clàusules abusives 47 de les 58 entitats financeres de Catalunya

L'Agència Catalana del Consum (ACC), organisme dependent de la Generalitat, ha obert 80 expedients sancionadors a 56 de les 58 entitats bancàries -caixes, bancs i financeres de crèdits al consum- que operen a Catalunya per diversos incompliments de la normativa. D'aquests, 47 expedients són per clàusules abusives i 44 per algun incompliment de la Llei de Normalització Lingüística.
Consum expedienta per clàusules abusives 47 de les 58 entitats financeres de Catalunya
Barcelona

Consum expedienta per clàusules abusives 47 de les 58 entitats financeres de Catalunya

L'Agència Catalana del Consum (ACC), organisme dependent de la Generalitat, ha obert 80 expedients sancionadors a 56 de les 58 entitats bancàries -caixes, bancs i financeres de crèdits al consum- que operen a Catalunya per diversos incompliments de la normativa. D'aquests, 47 expedients són per clàusules abusives i 44 per algun incompliment de la Llei de Normalització Lingüística.
Actualitzat
L'Agència Catalana del Consum ha expedientat 47 de les 58 entitats financeres que operen a Catalunya per clàusules abusives. El conseller de Comerç, Turisme i Consum, Josep Huguet, ha explicat que "és la primera vegada que es realitza una inspecció de les entitats financeres des de l'Agència Catalana del Consum, encara que ja es tenien competències per fer-ho".

En el marc d'aquesta campanya, que es va desenvolupar entre l'octubre del 2004 i el passat 2 de juny, es van realitzar 209 inspeccions a les 58 entitats financeres que operen a Catalunya, amb una mitjana de dues o tres visites per cada entitat. Fruit d'aquesta activitat, s'han incoat expedients sancionadors -tots per faltes lleus- a 56 d'aquestes entitats, ja que només dues complien tots els requisits.

Encara que el procés de resolució dels expedients pot allargar-se entre sis i dotze mesos, Huguet ja ha destacat que "la reacció per afrontar els dèficits detectats ha estat, en general, molt ràpida".

Abusos en els contractes

Dels 80 expedients, un total de 47 estan relacionats amb la inclusió de clàusules abusives en els contractes. Segons el director de la ACC, Enric Aloy, que es defineixen per la "desproporció entre els drets i els deures de cada part". Entre les més comunes figura obligar el client a fer-se càrrec de tots els costos processals en el cas de litigi o la potestat de l'entitat financera de modificar unilateralment el contracte. S'ha de destacar que, de les tres financeres de crèdits al consum inspeccionades, dues presentaven clàusules abusives.

Política lingüística

D'altra banda, 44 de les 58 entitats presenten algun grau d'incompliment de la llei de política lingüística; nou d'elles incomplien tots els seus preceptes. Les catorze que sí que complien tots els requisits són entitats amb seu social a Catalunya. Els problemes més comuns són la manca de senyalització en català i la no-disponibilitat d'aquest idioma en xecs, documents bancaris i caixers automàtics.

Durant l'any 2004, el telèfon d'atenció ciutadana va rebre 1.131 consultes relacionades amb els serveis financers. En el que va d'any ja s'han rebut 591 consultes, el 3,7% del total de trucades ateses per aquesta línia telefònica.