Constituït el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

El conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, ha presidit la constitució del Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, un organisme format per la Generalitat, els sindicats i les organitzacions patronals més representatives, que s'encarregarà de desenvolupar, impulsar i difondre la formació professional contínua. Al mateix temps, gestionarà els recursos i exercirà d'òrgan de referència en temes de formació contínua respecte d'altres òrgans similars d'àmbit autonòmic, estatal i internacional. El nou organisme gestionarà directament 24,5 milions d'euros durant el 2004.
Constituït el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya
Barcelona

Constituït el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

El conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, ha presidit la constitució del Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, un organisme format per la Generalitat, els sindicats i les organitzacions patronals més representatives, que s'encarregarà de desenvolupar, impulsar i difondre la formació professional contínua. Al mateix temps, gestionarà els recursos i exercirà d'òrgan de referència en temes de formació contínua respecte d'altres òrgans similars d'àmbit autonòmic, estatal i internacional. El nou organisme gestionarà directament 24,5 milions d'euros durant el 2004.
Els pressupostos de l'Estat preveuen destinar pel 2004 un total de 786 milions d'euros a formació contínua. D'aquesta partida, 432 es destinaran a bonificacions de les empreses, 324 milions a contractes programes i 30 milions a accions complementàries. En principi, les comunitats autònomes gestionaran directament 135 milions, dels quals 24,5 (aproximadament el 20% de la partida autonòmica) corresponen a Catalunya i seran gestionats pel Consorci. A la reunió d'avui s'ha aprovat la constitució tant del Consell General, màxim òrgan del Consorci, com del Comitè Executiu. El Consell està format per 9 representants del Departament de Treball i Indústria (a més del president), 10 de les organitzacions empresarials i 10 de les organitzacions sindicals. El Comitè Executiu té tres vocals del Departament de Treball i Indústria (als quals s'ha d'afegir el president), quatre de les patronals i quatre dels sindicats. El president del Consorci serà Francesc Castellana, director del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). El conseller de Treball i Indústria també ha nomenat com a director del Consorci Juan Pedro González, cap d'Unitat Territorial del SOC.