Condemnat l'Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font per fer malbé el domicili d'un veí

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l'Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font a pagar una indemnització de prop de 6.000 euros pels danys causats en el domicili d'un veí de la zona del Pla de la Font, pel trencament de la conducció municipal d'aigües. L'administració local va denegar la sol·licitud d'indemnització al veí en una resolució dictada el 27 d'abril del 1997.
Condemnat l'Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font per fer malbé el domicili d'un veí
Gimenells

Condemnat l'Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font per fer malbé el domicili d'un veí

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l'Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font a pagar una indemnització de prop de 6.000 euros pels danys causats en el domicili d'un veí de la zona del Pla de la Font, pel trencament de la conducció municipal d'aigües. L'administració local va denegar la sol·licitud d'indemnització al veí en una resolució dictada el 27 d'abril del 1997.
Actualitzat
La representació legal del veí de la localitat va interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de l'Ajuntament de Gimenells en la qual li denegava la indemnització sol·licitada en concepte de danys. Inicialment, l'Ajuntament va al·legar la prescripció de l'acció legal interposada per part del perjudicat en considerar que havia expirat el termini d'un any per presentar-ne reclamació. Després, el consistori local va al·legar que els danys del domicili del veí van ser provocats per les deficiències en la construcció originària de la vivenda.