Comença l'horari d'estiu amb l'avançament d'una hora a les dues del matí

Avui ha començat l'horari d'estiu, que suposa avançar una hora els rellotges, per tant, a les dues de la matinada han passat a ser les tres. Això es fa en compliment de la Directiva Comunitària que regeix aquesta mesura i que afecta tots els països membres de la Unió Europea, en motiu de l'estalvi energètic, que pot arribar al 5% en consum domèstic. En total es poden arribar a estalviar més de 60 milions d'euros entre les famílies i els comerços.
Comença l'horari d'estiu amb l'avançament d'una hora a les dues del matí
Canvi d'hora

Comença l'horari d'estiu amb l'avançament d'una hora a les dues del matí

Avui ha començat l'horari d'estiu, que suposa avançar una hora els rellotges, per tant, a les dues de la matinada han passat a ser les tres. Això es fa en compliment de la Directiva Comunitària que regeix aquesta mesura i que afecta tots els països membres de la Unió Europea, en motiu de l'estalvi energètic, que pot arribar al 5% en consum domèstic. En total es poden arribar a estalviar més de 60 milions d'euros entre les famílies i els comerços.
Actualitzat
El canvi d'hora va començar a generalitzar-se, encara que de manera desigual, a partir del 1974, quan es va produir la primera crisi del petroli i alguns països van decidir avançar els rellotges per poder aprofitar millor la llum del sol i consumir així menys electricitat en il·luminació. S'aplica com a directiva des del 1981 i ha estat renovada successivament cada quatre anys. Des de l'aprovació de la Novena Directiva, pel Parlament Europeu i Consell de la Unió, al gener del 2001, aquest canvi s'aplica amb caràcter indefinit. Aquesta Directiva està incorporada a l'ordenament jurídic espanyol per Reial decret 236/2002, de l'1 de març. Segons estimacions de l'Institut de Diversificació i Estalvi Energètic, al nostre país l'estalvi en il·luminació en el sector domèstic, pel canvi d'hora, durant els mesos que aquest té efecte; és a dir, des de final de març fins a final d'octubre, pot representar un 5%. Si el consum mitjà d'una família espanyola és de 3.200 kw/h, l'estalvi ha de ser de més de 6 euros per llar i més de 60 milions d'euros per al conjunt. A això s'ha de sumar, procedent del sector de comerç i serveis, un estalvi del 3% (més de 6 milions d'euros) en concepte de reducció de consum d'aire condicionat. La Generalitat calcula que, amb el canvi d'horari, l'estalvi energètic a Catalunya aquest any serà de 17 milions d'euros i 227 gigawatts. Però, independentment del canvi d'hora, l'IDAE recomana que tots els ciutadans incrementin l'estalvi energètic fent un ús intel·ligent de la il·luminació a casa: seguir determinades pautes pot permetre'ns, sense renunciar al confort, estalviar fins a 100 euros l'any, a més de contribuir a la reducció d'emissions contaminants a l'atmosfera. D'altra banda, el president de la Societat Catalana de Pediatria, Josep Maria Mauri, ha recomanat als pares que fiquin abans els nens al llit perquè s'adaptin al canvi d'horari que es produirà avui a les dues de la matinada. Mauri ha explicat que els nens, com els ancians, són els que poden resultar més afectats per l'avançament dels rellotges. Segons ha explicat la doctora Victòria Delafuente, de la Unitat de la son de la Clínica Dexeus de Barcelona, les alteracions a la son que pot produir el canvi d'horari afecten sobretot els nens i els més grans.