Com s'ha de reclamar la devolució de l'IRPF de la prestació de maternitat?

La sentència no crea jurisprudència, però obre la porta perquè es puguin fer reclamacions individuals
Com s'ha de reclamar la devolució de l'IRPF de la prestació de maternitat?

Com s'ha de reclamar la devolució de l'IRPF de la prestació de maternitat?

La sentència no crea jurisprudència, però obre la porta perquè es puguin fer reclamacions individuals
Jordina Molas Actualitzat
Una criatura toca la panxa d'embarassada de la seva mare (Reuters)

Una criatura toca la panxa d'embarassada de la seva mare (Reuters)

Després de conèixer la sentència que obliga Hisenda a tornar l'IRPF que havia pagat una dona per la prestació de maternitat, gestors i advocats han rebut les primeres consultes. Encara és molt recent i recorden que la sentència no crea jurisprudència, perquè només afecta la demandant. Però sí que obre la porta a reclamar a totes les dones que han cobrat aquesta prestació els últims 4 anys. El primer que recomanen és calcular quants diners suposaria que es retornin els diners cobrats i els interessos. I un cop valorat, veure si els surt a compte engegar el procés per reclamar:

1- Primer s'ha de demanar a Hisenda una rectificació de l'autoliquidació de la declaració de renda d'aquell any, amb una devolució dels ingressos indeguts. El més probable és que Hisenda ho desestimi.

2- Presentar al·legacions que segurament també es desestimaran.

3- Anar al Tribunal Econòmic Administratiu Regional que té cada comunitat autònoma. Presentar una reclamació que, molt probablement, serà rebutjada.

Aquí acaba la via administrativa. Poden haver passat dos anys. Si es continua amb la demanda, comença la via judicial:

4- Interposar un contenciós administratiu. I seria el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que acabaria decidint a qui dóna la raó.

NOTÍCIES RELACIONADES