CiU reclama el suport de l'Ajuntament de Barcelona per a la redacció d'un nou Estatut

El grup municipal de CiU reclamarà el ple suport de l'Ajuntament de Barcelona a la redacció d'un nou Estatut per a Catalunya durant la sessió plenària del consell municipal que se celebrarà el 17 de juliol. El president del grup municipal de CiU, Xavier Trias, ha presentat la proposició que defensarà al ple de l'Ajuntament que insta el govern de la Generalitat i el Parlament a iniciar el procés per canviar l'Estatut i fer efectiu el reconeixement de Catalunya com a nació. La direcció de CiU ha acordat que tots els grups municipals de la federació constituïts als ajuntaments de tots els pobles i ciutats de Catalunya presentin en els plens respectius mocions per reclamar el suport dels consistoris a l'impuls del nou Estatut.
CiU reclama el suport de l'Ajuntament de Barcelona per a la redacció d'un nou Estatut
Catalunya

CiU reclama el suport de l'Ajuntament de Barcelona per a la redacció d'un nou Estatut

El grup municipal de CiU reclamarà el ple suport de l'Ajuntament de Barcelona a la redacció d'un nou Estatut per a Catalunya durant la sessió plenària del consell municipal que se celebrarà el 17 de juliol. El president del grup municipal de CiU, Xavier Trias, ha presentat la proposició que defensarà al ple de l'Ajuntament que insta el govern de la Generalitat i el Parlament a iniciar el procés per canviar l'Estatut i fer efectiu el reconeixement de Catalunya com a nació. La direcció de CiU ha acordat que tots els grups municipals de la federació constituïts als ajuntaments de tots els pobles i ciutats de Catalunya presentin en els plens respectius mocions per reclamar el suport dels consistoris a l'impuls del nou Estatut.
Actualitzat
La iniciativa de CiU presenta quatre acords al consell municipal: Manifestar que Catalunya ha d'establir un nou marc de relacions amb l'Estat que garanteixi la preservació de la seva identitat, així com la capacitat de decisió i d'actuació en totes aquelles matèries que siguin bàsiques per al progrés i la qualitat de vida dels catalans i catalanes. Expressar que aquest nou marc s'ha de traduir en un nou Estatut que sigui reflex d'un nou pacte per a l'autogovern a partir dels drets històrics que empara la Constitució i als quals els nostre poble té dret. Demanar que aquest nou Estatut ha de garantir el reconeixement de Catalunya com a nació, el seu desenvolupament futur i l'articulació d'un nou marc competencial i de relacions entre Catalunya i l'Estat, on es reforci el paper dels ens locals com a eines eficients en el desenvolupament de polítiques adreçades als ciutadans, de conformitat amb els paràmetres expressats en la part expositiva d'aquesta moció. Instar el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que, de conformitat amb la potestat que els atorga l'article 56 de l'Estatut, iniciïn el procediment establert per reformar l'Estatut d'Autonomia. A parer de CiU, ha arribat el moment de dotar-nos d'una nova norma bàsica que permeti a Catalunya i a la seva ciutadania fer front, amb possibilitats reals, als nous escenaris i reptes de futur. A parer de CiU, Catalunya vol seguir sent una societat cohesionada, que vetlli pels més necessitats i en què tothom pugui viure i progressar, tant individualment com col·lectivament. Per fer-ho possible, és necessari tenir més capacitat d'autogovern. La iniciativa del grup de CiU reclama, així, el suport del ple de l'Ajuntament de Barcelona a la redacció d'un nou Estatut que garanteixi la inclusió dels punts següents: - Fer efectiu el reconeixement de Catalunya com a nació: Catalunya és una nació que té dret al ple reconeixement en el si de l'Estat espanyol, sense renunciar al dret inherent i irrenunciable a la lliure determinació dels pobles. Catalunya, com a nació amb una llarga tradició històrica, té símbols propis que formen part de la seva identitat. Cal garantir-ne la presència pública i institucional i han de ser respectats per les institucions catalanes i per l'Estat, així com per la ciutadania. El nostre país, així, ha de poder tenir seleccions esportives pròpies en les competicions oficials i presència a la UNESCO per defensar el seu patrimoni cultural, entre d'altres. Catalunya, com a nació, ha de tenir veu pròpia en l'àmbit europeu i internacional. - Garantir el desenvolupament futur de Catalunya: Catalunya té institucions pròpies d'autogovern. Han de tenir capacitat per legislar i executar en totes aquelles matèries que esdevenen essencials per al progrés social, cultural i econòmic de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país. Així, matèries com la immigració, el treball i les relacions laborals, les noves tecnologies, les infraestructures o les noves demandes socials han de ser objecte del nostre marc d'autogovern. - Articular un nou marc competencial i de relacions: Catalunya ha d'establir un nou marc de relacions amb l'Estat que garanteixi la preservació de la seva identitat, així com la capacitat de decisió i actuació en totes aquelles matèries que siguin bàsiques per al progrés i la qualitat de vida dels catalans i catalanes.