CiU demana que s'eviti la instal·lació d'una granja per a la cria de primats

El grup de CiU al Parlament de Catalunya ha presentat una proposició no de llei a la cambra catalana que insta el govern de la Generalitat a desplegar, en el marc de la normativa vigent, totes les actuacions possibles per evitar la instal·lació d'una granja de cria de primats per a l'experimentació a Camarles. La proposició no de llei reclama també que es prevegi, en l'àmbit dels primats, la prohibició de la instal·lació de nuclis zoològics, centres de cria, centres de subministrament o altres de naturalesa similar que tinguin com a finalitat l'experimentació animal o facilitar o vendre els animals a altres centres de recerca.
CiU demana que s'eviti la instal·lació d'una granja per a la cria de primats
Camarles

CiU demana que s'eviti la instal·lació d'una granja per a la cria de primats

El grup de CiU al Parlament de Catalunya ha presentat una proposició no de llei a la cambra catalana que insta el govern de la Generalitat a desplegar, en el marc de la normativa vigent, totes les actuacions possibles per evitar la instal·lació d'una granja de cria de primats per a l'experimentació a Camarles. La proposició no de llei reclama també que es prevegi, en l'àmbit dels primats, la prohibició de la instal·lació de nuclis zoològics, centres de cria, centres de subministrament o altres de naturalesa similar que tinguin com a finalitat l'experimentació animal o facilitar o vendre els animals a altres centres de recerca.
Actualitzat
Segons assenyala el diputat de CiU Josep Rull, "diversos països de la Unió Europea, a través de les seves normes de protecció dels animals, han regulat mecanismes per prohibir la ubicació d'establiments d'aquesta mena en el seu territori". A més, afegeix, "l'experiència demostra que aquest tipus de centres esdevenen un estímul potencial per al comerç d'espècies amenaçades". En aquest sentit, la proposició no de lei se situa en sintonia amb les posicions expressades des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Al nostre país, la instal·lació de centres per a la cria i el subministrament d'animals per a l'experimentació científica està regulada per la Llei 3/1988 de protecció dels animals i, específicament, per la Llei 5/1995 de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques (desplegada pel Decret 214/1997), i per la Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració ambiental. Cap de les esmentades normes prohibeix, però, la instal·lació de centres de cria i subministrament d'animals per a experimentació, sinó que únicament sotmet aquest tipus d'activitat a una regulació específica. Per aquest motiu, d'acord amb la normativa actualment vigent, les úniques mesures que l'administració de la Generalitat pot adoptar han d'anar dirigides exclusivament a garantir l'estricte compliment de les condicions i els requisits que la normativa específica exigeix per a la instal·lació de centres d'aquestes característiques i perquè un cop iniciada l'activitat, el seu desenvolupament s'ajusti en tot moment als requeriments de la normativa vigent. A més, els centres de cria, subministrament o usuaris d'animals d'experimentació estan inclosos a l'annex III de la Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració ambiental i, per tant, sotmesos al règim de comunicació, prèvia a l'inici de l'activitat, a l'ajuntament del municipi on es pretén dur-la a terme. És per aquest motiu que, segons Rull, "en tot cas, correspon al municipi pronunciar-se sobre la instal·lació i l'exercici de l'activitat comunicada". Actualment, doncs, i d'acord amb la normativa vigent, un cop acreditat pels promotors el compliment de tots els requisits i les condicions que exigeix la llei, les administracions no gaudeixen d'instruments legals que els permetin limitar la instal·lació d'un centre de cria o subministrament d'animals. Per això, el grup parlamentari de CiU demana al govern de la Generalitat que emprengui totes les actuacions possibles per evitar la instal·lació de la granja de cria de primats a Camarles.