Cent dels 1.000 executats als Estats Units amb pena de mort tenien malalties mentals greus

Cent dels 1.000 executats als Estats Units amb pena de mort tenien malalties mentals greus

Cent dels 1.000 executats als Estats Units amb pena de mort tenien malalties mentals greus

Actualitzat