Catalunya té por de perdre competències sanitàries amb la nova Llei de Cohesió de la Salut

El Ministeri de Sanitat ha explicat que una nova llei permetrà reduir el temps en les llistes d'espera. Segons aquesta llei, un malalt podrà ser trasllat a un altre comunitat i així no haurà d'esperar tant per sotmetre's a una intervenció. Aquesta proposta ha causat recels en alguns governs autònomics, com Catalunya, que té transferides les competències sanitàries. El govern català ha advertit que no acceptarà que la llei signifiqui subordinació ni invasió competencial.
Catalunya té por de perdre competències sanitàries amb la nova Llei de Cohesió de la Salut
Madrid

Catalunya té por de perdre competències sanitàries amb la nova Llei de Cohesió de la Salut

El Ministeri de Sanitat ha explicat que una nova llei permetrà reduir el temps en les llistes d'espera. Segons aquesta llei, un malalt podrà ser trasllat a un altre comunitat i així no haurà d'esperar tant per sotmetre's a una intervenció. Aquesta proposta ha causat recels en alguns governs autònomics, com Catalunya, que té transferides les competències sanitàries. El govern català ha advertit que no acceptarà que la llei signifiqui subordinació ni invasió competencial.
Actualitzat
La nova Llei de Cohesió de la Salut vol garantir la igualtat de tots els ciutadans en el sistema sanitari i fomentar la solidaritat amb independència del lloc on visquin. En aquest sentit, es proposa establir un termini màxim de temps en les llistes d'espera per a cada malaltia, agilitzar els trasllats de pacients entre comunitats autònomes en determinats serveis sanitaris i crear centres hospitalaris de referència. Els trasllats de malalts els finançarà un fons de cohesió. La nova llei també preveu la creació d'una targeta sanitària individual on constaran les principals dades mèdiques del pacient i que permetrà als ciutadans moure's per tot l'Estat sense perdre l'atenció mèdica.