Catalunya paga quatre vegades més en peatges que el conjunt d'Espanya

Els conductors catalans paguen quatre vegades més que els de la resta d'Espanya en autopistes de peatge. Són xifres concretes, que s'obtenen d'una simple comparació. La notícia coincideix amb un debat que s'ha fet a Barcelona, un debat organitzat per UGT al qual han assistit representants de totes les administracions i sectors afectats. La conclusió és que sí, que alguna cosa s'hauria de canviar, però, de moment, la realitat és que els catalans són campions de peatges.
Catalunya paga quatre vegades més en peatges que el conjunt d'Espanya
Peatges

Catalunya paga quatre vegades més en peatges que el conjunt d'Espanya

Els conductors catalans paguen quatre vegades més que els de la resta d'Espanya en autopistes de peatge. Són xifres concretes, que s'obtenen d'una simple comparació. La notícia coincideix amb un debat que s'ha fet a Barcelona, un debat organitzat per UGT al qual han assistit representants de totes les administracions i sectors afectats. La conclusió és que sí, que alguna cosa s'hauria de canviar, però, de moment, la realitat és que els catalans són campions de peatges.
Actualitzat
La desproporció existent entre Catalunya i la resta d'Espanya pel que fa a les vies ràpides o d'alta capacitat queda palesa examinant les dades oficials corresponents a l'any 2000. Els números demostren que a Catalunya no hi ha una xarxa alternativa a les autopistes de pagament, per la qual cosa un conductor català no pot triar lliurement la seva opció. A Catalunya hi ha 1.085 quilòmetres de vies ràpides o d'alta capacitat. De vies gratuïtes, n'hi ha 422 quilòmetres, mentre que de peatge n'hi ha exactament 663 quilòmetres. Això representa el 61% del total. Vies d'alta capacitat: Catalunya Quilòmetres de peatge: 663 Quilòmetres gratuïts: 422 Quilòmetres totals: 1.085 Percentatge: 61,1% El números són molt diferents quan es mira la resta d'Espanya, on hi ha 9.300 quilòmetres de xarxa ràpida, dels quals 7.800 són lliures i només es paga en 1.500. El percentatge de vies de peatge és del 16%, molt inferior al 61% de Catalunya. Vies d'alta capacitat: Resta d'Espanya Quilòmetres de peatge: 1.500 Quilòmetres gratuïts: 7.800 Quilòmetres totals: 9.300 Percentatge: 2,6% Si en lloc de comparar-ho amb el conjunt d'Espanya es compara amb una conurbació de similars característiques socioeconòmiques, com la comunitat autònoma de Madrid, el números són més evidents. Vies d'alta capacitat Comunitat de Madrid Quilòmetres de peatge: 17,5 Quilòmetres gratuïts: 666 Quilòmetres totals: 683,5 Percentatge: 16% Dels 683 quilòmetres de vies d'alta capacitat que hi ha a Madrid, 666 són gratuïts i només paguen en 17 quilòmetres i mig, el túnel del Guadarrama. El dèficit d'autovies i de vies de doble calçada es veu més clar si tenim en compte el nombre de conductors que en poden fer ús. A Catalunya hi ha tres milions i mig de persones amb carnet de conduir i 422 quilòmetres de vies lliures, això vol dir que, teòricament, cada quilòmetres de via ràpida lliure catalana l'haurien de compartir 8.200 conductors. Relació conductors / autovies Catalunya Persones amb carnet de conduir: 3.500.000 Quilòmetres d'autovies gratuïtes: 422 Conductors per cada quilòmetre d'autovia: 8.200 A la resta d'Espanya hi ha 18 milions de carnets i 7.800 quilòmetres de xarxa lliure. Això significa que tocarien 2.300 conductors per cada quilòmetre d'autovia. Relació conductors / autovies Resta d'Espanya Persones amb carnet de conduir: 18.000.000 Quilòmetres d'autovies gratuïtes: 7.800 Conductors per cada quilòmetre d'autovia: 2.300 Es pot concloure que tant des del punt de vista del percentatge d'autopistes de peatge com des del punt de vista del nombre de conductors respecte a vies gratuïtes, Catalunya surt clarament desafavorida.