Catalunya, la comunitat amb més diferències de sou entre homes i dones

Les diferències salarials entre homes i dones a Europa continuen sent molt grans i es deuen, sobretot, als llocs de treball que ocupen. Això diu l'últim índex laboral Manpower, que analitza les diferències de sou entre sexes a Europa. En el cas de la Unió Europea, el salari mitjà dels homes supera en un 43% el de les dones. A Espanya, aquesta diferència és menor, però no es pot dir el mateix en el cas de Catalunya, on la diferència és del 54%.
Catalunya, la comunitat amb més diferències de sou entre homes i dones
Barcelona

Catalunya, la comunitat amb més diferències de sou entre homes i dones

Les diferències salarials entre homes i dones a Europa continuen sent molt grans i es deuen, sobretot, als llocs de treball que ocupen. Això diu l'últim índex laboral Manpower, que analitza les diferències de sou entre sexes a Europa. En el cas de la Unió Europea, el salari mitjà dels homes supera en un 43% el de les dones. A Espanya, aquesta diferència és menor, però no es pot dir el mateix en el cas de Catalunya, on la diferència és del 54%.
Actualitzat
Les dones espanyoles estan menys discriminades salarialment respecte als homes que la mitjana del conjunt d'Europa, segons es desprèn de l'últim índex laboral Manpower, que analitza les diferències salarials entre homes i dones en les regions d'Espanya i Alemanya, el Regne Unit, França i Itàlia.

Catalunya, però, és una de les comunitats espanyoles on aquesta diferència és més alta que la mitjana europea, i el salari dels homes supera un 53,8% el de les dones. En aquest grup també s'hi troben les Balears i el País Valencià.

En les regions del sud d'Espanya -Andalusia, Múrcia, Ceuta, Melilla i les Canàries- el sou dels homes és un 31,7% superior al de les dones, mentre que a la zona del nord -Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc, Navarra, la Rioja i Aragó- els homes cobren un 29,9% més i en la del centre -Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Extremadura- la diferència és del 26,8%.

El responsable de l'estudi, Josep Oliver, ha dit que la desigualtat salarial té relació amb el nombre d'hores treballades, que en el cas dels homes espanyols és un 19,2% més, i si això es corregeix, les diferències de sou es reduirien en 20 punts.

L'estudi assenyala també que en relació amb les posicions dels llocs de comandament a tot Europa estan "clarament diferenciades" a favor del col·lectiu masculí i, en el cas d'Espanya, totes les comunitats tenen una proporció de dones en posicions de comandament inferior a la mitjana europea.

A més, hi ha sectors, com els serveis privats i la indústria, en què les desigualtats salarials entre sexes tendeixen a ser més grans, mentre que en altres, com els serveis col·lectius, tendeixen a disminuir. Així mateix, la desigualtat salarial és molt menor al sector públic que al privat.

Oliver ha dit que el sou ve determinat per tres variables: el nivell d'estudis, l'experiència i l'antiguitat en l'empresa. A banda d'aquests, però, hi ha altres factors determinats pel tipus de treball, com són la posició en l'ocupació, situació de comandament en l'empresa, sector d'activitat, mida de l'empresa i tipus de contracte, entre altres aspectes.