Catalunya es podrà endeutar 1.472 MEUR

Madrid (ACN).- El Consell de Ministres ha autoritzat operacions d'endeutament a Catalunya, consistents en emissions de deute pública i préstecs a llarg termini fins a un import màxim de 1.472.270.000 euros. Aquesta xifra té en compte la previsió del pla econòmic i financer declarat idoni per el Consell de Política Fiscal i Financera del 15 de juny del 2010, per tal de finançar les necessitats d'endeutament derivades de l'exercici del 2010 que estan previstes en aquest pla. Aquesta operació s'autoritza amb càrrec a l'increment del deute de l'exercici del 0,75% del PIB. També es permetrà a Cantàbria un endeutament de 140 MEUR i Navarra es podrà endeutar 300 MEUR.
Catalunya es podrà endeutar 1.472 MEUR

Catalunya es podrà endeutar 1.472 MEUR

Madrid (ACN).- El Consell de Ministres ha autoritzat operacions d'endeutament a Catalunya, consistents en emissions de deute pública i préstecs a llarg termini fins a un import màxim de 1.472.270.000 euros. Aquesta xifra té en compte la previsió del pla econòmic i financer declarat idoni per el Consell de Política Fiscal i Financera del 15 de juny del 2010, per tal de finançar les necessitats d'endeutament derivades de l'exercici del 2010 que estan previstes en aquest pla. Aquesta operació s'autoritza amb càrrec a l'increment del deute de l'exercici del 0,75% del PIB. També es permetrà a Cantàbria un endeutament de 140 MEUR i Navarra es podrà endeutar 300 MEUR.