Catalunya es consolida a la quarta posició de l'Estat pel que fa a les rendes familiars

Catalunya continua lluny d'estar al capdavant de l'Estat pel que fa a les rendes familiars. Els indicadors publicats per l'últim anuari econòmic de La Caixa, que inclou dades del 2002, revelen que el país s'està consolidant a la quarta posició per sota de Navarra, Euskadi i les Illes Balears. En concret, les rendes catalanes estan entre els 12.300 i els 13.000 euros anuals. En una escala de l'1 sobre 10, el nivell de renda català és de 8, mentre que la mitjana estatal és d'entre 5 i 6. Navarra té un 9, i Extremadura un 2. Josep Vicenç ha confirmat que en conjunt es consolida un creixement, però que les desigualtats no desapareixen.
Catalunya es consolida a la quarta posició de l'Estat pel que fa a les rendes familiars
Renda

Catalunya es consolida a la quarta posició de l'Estat pel que fa a les rendes familiars

Catalunya continua lluny d'estar al capdavant de l'Estat pel que fa a les rendes familiars. Els indicadors publicats per l'últim anuari econòmic de La Caixa, que inclou dades del 2002, revelen que el país s'està consolidant a la quarta posició per sota de Navarra, Euskadi i les Illes Balears. En concret, les rendes catalanes estan entre els 12.300 i els 13.000 euros anuals. En una escala de l'1 sobre 10, el nivell de renda català és de 8, mentre que la mitjana estatal és d'entre 5 i 6. Navarra té un 9, i Extremadura un 2. Josep Vicenç ha confirmat que en conjunt es consolida un creixement, però que les desigualtats no desapareixen.
Actualitzat
L'estudi també revela que el percentatge de l'activitat econòmica catalana respecte al conjunt de l'estat és del 19,6%, una dada que mostra un lleuger retrocés respecte del 2001. Per contra, també es constata un increment de l'índex de Madrid, que ara és del 14,9%. El País Valencià representa el 10,7%, i les Illes Balears, el 2,3. Les comarques de Girona engloben el major nombre de municipis amb les rendes més altes. N'hi ha 21, mentre que a Barcelona n'hi ha 4, i a Tarragona i Lleida,en canvi, no n'hi ha cap.