Catalans, gallecs i bascos podran reclamar al Defensor del Poble europeu en la seva llengua

El defensor del poble europeu, el grec Nikiforos Diamandouros, i l'ambaixador espanyol davant la UE, Carlos Bastarreche, han signat avui un acord que permetrà als ciutadans reclamar en català, a més de qualsevol de les llengües cooficials a Espanya. D'aquesta manera, el Defensor s'ajusta a les conclusions adoptades pel Consell de Ministres de la UE del juny del 2005, que reconeixia el dret dels ciutadans a utilitzar amb les institucions europees qualsevol llengua cooficial, d'acord amb la Constitució espanyola.
Catalans, gallecs i bascos podran reclamar al Defensor del Poble europeu en la seva llengua
Brussel·les

Catalans, gallecs i bascos podran reclamar al Defensor del Poble europeu en la seva llengua

El defensor del poble europeu, el grec Nikiforos Diamandouros, i l'ambaixador espanyol davant la UE, Carlos Bastarreche, han signat avui un acord que permetrà als ciutadans reclamar en català, a més de qualsevol de les llengües cooficials a Espanya. D'aquesta manera, el Defensor s'ajusta a les conclusions adoptades pel Consell de Ministres de la UE del juny del 2005, que reconeixia el dret dels ciutadans a utilitzar amb les institucions europees qualsevol llengua cooficial, d'acord amb la Constitució espanyola.
Actualitzat
En qualsevol cas, les sol·licituds no arribaran al Defensor en català, gallec o basc, sinó que seran traduïdes al castellà per un organisme que ha d'establir el govern espanyol, així com les resolucions, que s'hauran de traduir del castellà a la llengua cooficial que correspongui. Fins que l'executiu de Zapatero no hagi creat aquesta institució, l'acord signat avui no serà efectiu.

Les tasques del Defensor del Poble europeu són les d'investigar les reclamacions relatives a la mala administració en l'acció de les institucions i òrgans de la Unió Europea, però mai de queixes que afectin les administracions estatals, regionals o locals dels estats membres de la Unió. Poden presentar reclamacions els ciutadans d'estats de la UE o residents en el territori de la UE, així com empreses, associacions o altres entitats que tinguin la seu social a la Unió.