Castelló d'Empúries recupera una fita de terme del 1771 que un veí va trobar a la seva finca mentre treballava amb el tractor

Castelló d'Empúries (Alt Empordà).- Castelló d'Empúries ha recuperat una fita de terme del 1771 que un veí de la població va trobar a la seva finca mentre treballava amb el tractor. El 2001, Vicens Llovet va localitzar una pedra de grans dimensions partida en dues parts que va resultar ser una fita de terme, un element que establia els termes municipals entre poblacions al punt on es trobaven les seves delimitacions. Es tracta, en aquest cas, d'una fita dels termes de Castelló d'Empúries i Fortià datada de l'any 1771 i en la qual apareixen clarament les inscripcions 'CAST(L)O' (Castelló d'Empúries), 'FORTIA' i '1771'.
Castelló d'Empúries recupera una fita de terme del 1771 que un veí va trobar a la seva finca mentre treballava amb el tractor

Castelló d'Empúries recupera una fita de terme del 1771 que un veí va trobar a la seva finca mentre treballava amb el tractor

Castelló d'Empúries (Alt Empordà).- Castelló d'Empúries ha recuperat una fita de terme del 1771 que un veí de la població va trobar a la seva finca mentre treballava amb el tractor. El 2001, Vicens Llovet va localitzar una pedra de grans dimensions partida en dues parts que va resultar ser una fita de terme, un element que establia els termes municipals entre poblacions al punt on es trobaven les seves delimitacions. Es tracta, en aquest cas, d'una fita dels termes de Castelló d'Empúries i Fortià datada de l'any 1771 i en la qual apareixen clarament les inscripcions 'CAST(L)O' (Castelló d'Empúries), 'FORTIA' i '1771'.