Castelló d'Empúries adquireix per Internet una carta original de pagament entre veïns del municipi del 1753

Castelló d'Empúries (Alt Empordà).- L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha adquirit, a través d'Internet, una àpoca o carta de pagament original del segle XVIII. El document, datat a l'any 1753, recull el pagament que un vilatà rep d'una pubilla del municipi, mitjançant el qual s'anul·la un deute contret nou anys enrere. El document consta de dos full de paper, plegats per la meitat i cosits amb fil. Està pràcticament redactat en llatí, excepte un petit fragment escrit en català de l'època. El paper està timbrat amb un segell del rei Ferran VI, amb un cost de 20 maravedís.
Castelló d'Empúries adquireix per Internet una carta original de pagament entre veïns del municipi del 1753

Castelló d'Empúries adquireix per Internet una carta original de pagament entre veïns del municipi del 1753

Castelló d'Empúries (Alt Empordà).- L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha adquirit, a través d'Internet, una àpoca o carta de pagament original del segle XVIII. El document, datat a l'any 1753, recull el pagament que un vilatà rep d'una pubilla del municipi, mitjançant el qual s'anul·la un deute contret nou anys enrere. El document consta de dos full de paper, plegats per la meitat i cosits amb fil. Està pràcticament redactat en llatí, excepte un petit fragment escrit en català de l'època. El paper està timbrat amb un segell del rei Ferran VI, amb un cost de 20 maravedís.