Canals digitals de TVC

Actualment la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) disposa d'un múltiplex propi que li proporciona ample de banda suficient per emetre en una sola freqüència quatre canals de televisió. En aquests, doncs, moments l'oferta digital de TVC consisteix en:
Canals digitals de TVC

Canals digitals de TVC

Actualment la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) disposa d'un múltiplex propi que li proporciona ample de banda suficient per emetre en una sola freqüència quatre canals de televisió. En aquests, doncs, moments l'oferta digital de TVC consisteix en:
Actualitzat

- El canal principal de TVC també s'està emetent en digital amb la teva programació preferida; en aquest canal, hi podràs trobar totes les aplicacions bàsiques.
- K3 i 33 són dos canals en un. Al matí i fins a les 21 s'emet el K3, dedicat al públic infantil i juvenil. A partir de les 21 comencen les emissions del 33, un canal amb una programació alternativa amb un clar accent cultural i divulgatiu.
- El 3/24 és un canal de notícies que emet les 24 hores del dia en català. Aquest canal ha nascut expressament per a la TDT, tot i que ara mateix també es pot veure en les emissions analògiques de TVC.
- El 300 és un canal de ficció que només es pot veure en l'entorn de la TDT. La seva programació està basada en sèries i cinema, i es distribueix en una graella que té franges estables, com la d'humor, a les 23.00, i la de les telenovel·les, a les 10.30 i a les 21.30 hores.