CaixaBank torna al FROB l'ajuda de 977 milions que va rebre Banca Cívica

CaixaBank ha anunciat també que està estudiant realitzar una fusió per absorció del Banc de València durant aquest any, segons ha informat en una comunicació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors
CaixaBank torna al FROB l'ajuda de 977 milions que va rebre Banca Cívica
Barcelona

CaixaBank torna al FROB l'ajuda de 977 milions que va rebre Banca Cívica

CaixaBank ha anunciat també que està estudiant realitzar una fusió per absorció del Banc de València durant aquest any, segons ha informat en una comunicació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors
Actualitzat
Les oficines centrals de CaixaBank a Barcelona (Foto: ACN)

Les oficines centrals de CaixaBank a Barcelona (Foto: ACN)

CaixaBank ha anunciat que durant el mes de març tornarà els 977 milions d'euros d'ajudes públiques que Banca Cívica va rebre del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) en forma de participacions preferents l'any 2011. El consell d'administració de CaixaBank ha acordat procedir al retorn d'aquestes ajudes, cosa que es durà a terme al llarg d'aquest mes de març, una vegada que hagin conclòs els tràmits administratius per procedir a aquest repagament, segons ha informat CaixaBank a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Després de l'acord d'integració amb Banca Cívica, que CaixaBank va portar a terme sense ajudes públiques, el banc que presideix Isidre Fainé havia anunciat que tornaria l'aportació del FROB l'any següent al tancament de la fusió, que va tenir lloc el 3 d'agost del 2012. La intenció de CaixaBank és tornar aquests 977 milions en els pròxims dies, sis mesos després d'integrar Banca Cívica en la seva estructura.

Segons ha indicat CaixaBank en un comunicat, aquesta decisió "reflecteix la solidesa i la fortalesa financera del primer banc espanyol, que a tancament de l'any passat comptava amb un core capital (recursos propis de màxima qualitat) de l'11 % i disposava d'una liquiditat de més de 53.092 milions d'euros".

L'ajuda del FROB a Banca Cívica es va materialitzar l'11 de febrer del 2011 mitjançant la subscripció de participacions preferents emeses per Banca Cívica per valor de 977 milions d'euros. Amb l'adquisició i la posterior fusió per absorció de Banca Cívica, aquestes participacions preferents van passar a formar part dels recursos propis de màxima categoria de CaixaBank. Segons les condicions d'aquestes ajudes públiques, les participacions preferents havien de ser tornades en un termini màxim de cinc anys o bé convertides en accions ordinàries de l'entitat receptora.

La compra de Banca Cívica, fruit de la fusió de les caixes de Navarra, Burgos, Cajasol i Caja Canaries, va convertir el banc de "la Caixa" en la primera entitat financera d'Espanya per actius (342.000 milions), dipòsits (179.000 milions) i crèdits (231.000 milions). 

CaixaBank estudia una fusió per absorció del Banc de València aquest any

CaixaBank ha anunciat també que està estudiant realitzar una fusió per absorció del Banc de València durant aquest any, segons ha informat en una comunicació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'entitat precisa que aquesta eventual proposta de fusió i la seva equació de canvi serà examinada "en les pròximes setmanes" pels òrgans de govern de CaixaBank i de Banc de València, perquè sigui considerada i validada per experts financers.

El 28 de febrer, CaixaBank va formalitzar l'adquisició del 98,9 % del capital social de Banc de València, una vegada obtingudes les autoritzacions pertinents. CaixaBank culmina així el procés iniciat el mes de novembre passat, quan va subscriure, pel preu simbòlic d'un euro, el contracte de compravenda de les accions de Banc de València titularitat del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que va injectar 4.500 milions d'euros a Banc de València abans de la seva venda.

El 21 de desembre es va materialitzar també el traspàs d'actius problemàtics del Banc de València al banc dolent, la Sareb, per un import d'uns 1.960 milions d'euros. El tancament de la compra, a més, implica l'entrada en vigor de l'esquema de protecció d'actius mitjançant el qual el FROB assumirà durant un termini de deu mesos el 72,5 % de les pèrdues que experimenti la cartera de pimes i autònoms i els avals de Banc de València, una vegada aplicades les provisions ja existents en aquests actius. Amb aquesta operació corporativa, la segona en l'últim any, després de l'adquisició de Banca Cívica, CaixaBank consolida el seu lideratge al mercat espanyol, amb més de 13 milions de clients, 800.000 accionistes i uns actius per valor de 370.000 milions.