Caixa Tarragona tanca el 2007 amb un benefici de 51,6 milions d'euros i un creixement del 19,07%

Tarragona.- El Grup Caixa Tarragona ha tancat l'exercici 2007 amb un benefici, després d'impostos, de 51,6 milions d'euros, amb un increment del 19,07% respecte a l'any anterior. Les dades de tancament indiquen que 2007 ha estat un exercici 'excel¿lent' per al Grup Caixa Tarragona, tant pel resultat obtingut, el més elevat en la seva història, com per l'increment dels actius en balanç, que ha estat superior al 26%. Aquests indicadors permeten al grup complir, un any més, amb la seva política d'obtenció d'un benefici 'creixent, recurrent i sostenible'. Des del punt de vista de la gestió, l'any 2007 ha estat el de la finalització del Pla estratègic 2005-07, que s'ha tancat amb un notable èxit. Paral¿lelament, també ha estat l'any de l'elaboració d'un nou pla, amb abast temporal per als anys 2008 a 2010, i que conté com a pilars bàsics el creixement rendible, el manteniment d'un elevat nivell de solvència i l'augment de manera recurrent de la satisfacció dels nostres clients.
Caixa Tarragona tanca el 2007 amb un benefici de 51,6 milions d'euros i un creixement del 19,07%

Caixa Tarragona tanca el 2007 amb un benefici de 51,6 milions d'euros i un creixement del 19,07%

Tarragona.- El Grup Caixa Tarragona ha tancat l'exercici 2007 amb un benefici, després d'impostos, de 51,6 milions d'euros, amb un increment del 19,07% respecte a l'any anterior. Les dades de tancament indiquen que 2007 ha estat un exercici 'excel¿lent' per al Grup Caixa Tarragona, tant pel resultat obtingut, el més elevat en la seva història, com per l'increment dels actius en balanç, que ha estat superior al 26%. Aquests indicadors permeten al grup complir, un any més, amb la seva política d'obtenció d'un benefici 'creixent, recurrent i sostenible'. Des del punt de vista de la gestió, l'any 2007 ha estat el de la finalització del Pla estratègic 2005-07, que s'ha tancat amb un notable èxit. Paral¿lelament, també ha estat l'any de l'elaboració d'un nou pla, amb abast temporal per als anys 2008 a 2010, i que conté com a pilars bàsics el creixement rendible, el manteniment d'un elevat nivell de solvència i l'augment de manera recurrent de la satisfacció dels nostres clients.