Caixa Penedès compensa la menor rendibilitat i guanya un 6% més el 2004

Durant el 2004, Caixa Penedès ha patit de ple les dificultats de generar beneficis quan els tipus d'interès són molt baixos i deixen poc marge. A més, el venciment de productes que els aportaven rendibilitats altes els ha disminuït els guanys, que han estat de 98 milions d'euros, un 6% més que l'any anterior. El benefici hauria estat molt més discret, o fins i tot negatiu, si no hagués estat per la venda de la participació que tenia aquesta entitat a l'empresa que explota l'autopista del Garraf.
Caixa Penedès compensa la menor rendibilitat i guanya un 6% més el 2004
Vilafranca del Penedès

Caixa Penedès compensa la menor rendibilitat i guanya un 6% més el 2004

Durant el 2004, Caixa Penedès ha patit de ple les dificultats de generar beneficis quan els tipus d'interès són molt baixos i deixen poc marge. A més, el venciment de productes que els aportaven rendibilitats altes els ha disminuït els guanys, que han estat de 98 milions d'euros, un 6% més que l'any anterior. El benefici hauria estat molt més discret, o fins i tot negatiu, si no hagués estat per la venda de la participació que tenia aquesta entitat a l'empresa que explota l'autopista del Garraf.
Actualitzat
L'any 2004 Caixa Penedès va augmentar els seus beneficis un 5,96% en relació al 2003, fins a arribar als 98 milions d'euros. Aquests guanys s'han produït malgrat la menor rendibilitat obtinguda el 2004 per les seves inversions en deute públic i els baixos tipus d'interès, que ha quedat compensada per forts increments en els recursos gestionats, els dipòsits i la inversió creditícia.

El director general de l'entitat, Ricard Pagès, considera els resultats "raonablement satisfactoris", tot i pujar menys que en altres anys, i ha assegurat que Caixa Penedès és de les entitats més rendibles entre les del seu volum.

El marge d'explotació s'ha reduït un 14,67% el 2004 en relació al 2003 i el marge d'intermediació ha baixat un 3,67%, a causa de la caiguda del rendiment de la cartera de deute públic de l'entitat, segons Caixa Penedès. En aquest sentit, Pagès ha explicat a Barcelona que els 540 milions d'euros que l'entitat tenia invertits en deute públic han suposat 21 milions menys de benefici el 2004 en comparació al 2003, en vèncer subscripcions a deu anys que tenien uns tipus d'interès molt alts i que ara no es poden assolir amb les noves ofertes de deute de les administracions, pels baixos tipus d'interès.

Pagès, però, ha destacat que l'increment de volum ha permès compensar els 21 milions d'euros de menys fins a deixar-los en vuit.

El total de recursos gestionats va pujar un 30,92%, fins a tancar l'exercici amb 10.640 milions, mentre que els dipòsits de clients van augmentar un 31,2%, amb 10.073 milions, i els crèdits nets sobre clients es van situar en 8.570 milions, un 28,65% més que el 2003.

Caixa Penedès, la tercera entitat financera de Catalunya, va obrir 21 noves oficines, dotze de les quals són al Principat. També quatre a Madrid, tres a Castelló i dos a Saragossa. A més, han assegurat que l'entitat se centra ara en l'expansió a d'altres zones de l'Estat amb l'obertura d'entre 20 i 30 oficines el 2005. Actualment, l'entitat té 583 oficines i 2.396 empleats, 129 més que en tancar el 2003.

De cara al 2005, l'objectiu de Caixa Penedès, a banda d'augmentar la xarxa d'oficines, és augmentar l'activitat creditícia entre un 15 i un 20% i els recursos de clients un 15%.

Pel que fa a l'obra social, l'any 2005 es destinaran a aquesta fi 10,7 milions d'euros, un 20% més que el 2004.