Brussel·les proposa una forta retallada de la pesca de lluç, rap i escamarlà el 2004

La Comissió Europea ha plantejat una forta retallada de la pesca de lluç, rap i escamarlà, en el marc de la seva proposta de quotes pesqueres per al 2004. Aquesta quantitat suposa un cop per a la flota espanyola, ja que la retallada és considerable. Així, la proposta sobre totals admissibles de captures (TAC) inclou una reducció del 48% de la quantitat que es pot pescar de lluç, del 61% de la de rap, i del 70% de la de cigala, en aigües de la península Ibèrica. A més, Brussel·les també ha plantejat limitacions directes dels dies en què els bucs poden sortir a feinejar amb la finalitat d'assegurar que no se superin aquestes quotes.
Brussel·les proposa una forta retallada de la pesca de lluç, rap i escamarlà el 2004
UE

Brussel·les proposa una forta retallada de la pesca de lluç, rap i escamarlà el 2004

La Comissió Europea ha plantejat una forta retallada de la pesca de lluç, rap i escamarlà, en el marc de la seva proposta de quotes pesqueres per al 2004. Aquesta quantitat suposa un cop per a la flota espanyola, ja que la retallada és considerable. Així, la proposta sobre totals admissibles de captures (TAC) inclou una reducció del 48% de la quantitat que es pot pescar de lluç, del 61% de la de rap, i del 70% de la de cigala, en aigües de la península Ibèrica. A més, Brussel·les també ha plantejat limitacions directes dels dies en què els bucs poden sortir a feinejar amb la finalitat d'assegurar que no se superin aquestes quotes.
Actualitzat