Brussel·les pot prendre mesures a favor de serveis com Skype

La Comissió Europea ha defensat que internet continuï sent "obert i neutral", i ha assegurat que en els pròxims mesos estudiarà la situació i prendrà mesures si constata restriccions injustificades a serveis i aplicacions a internet, com poden ser les trucades de veu que ofereix Skype. La Comissió ha presentat una comunicació en què demana a l'Organisme de Reguladors Europeus de Comunicacions Electròniques que avaluï l'actual situació i, en especial, les barreres per canviar d'operador, el bloqueig o l'estrangulació del trànsit de serveis com les trucades de veu per internet, o la transparència i la qualitat del servei.
Brussel·les pot prendre mesures a favor de serveis com Skype
Brussel.les

Brussel·les pot prendre mesures a favor de serveis com Skype

La Comissió Europea ha defensat que internet continuï sent "obert i neutral", i ha assegurat que en els pròxims mesos estudiarà la situació i prendrà mesures si constata restriccions injustificades a serveis i aplicacions a internet, com poden ser les trucades de veu que ofereix Skype. La Comissió ha presentat una comunicació en què demana a l'Organisme de Reguladors Europeus de Comunicacions Electròniques que avaluï l'actual situació i, en especial, les barreres per canviar d'operador, el bloqueig o l'estrangulació del trànsit de serveis com les trucades de veu per internet, o la transparència i la qualitat del servei.
Dues persones es truquen a través de Skype. (Foto: Reuters)

Dues persones es truquen a través de Skype. (Foto: Reuters)

En aquest sentit, s'ha compromès a publicar abans de finals d'any dades sobre la investigació, "assenyalant qualsevol cas de bloqueig o estrangulament de certs tipus de trànsit", i avaluant la necessitat de "mesures més estrictes" si es detecten problemes.

"Si no estic satisfeta, no dubtaré a proposar mesures més rigoroses, que podrien adoptar la forma d'orientacions o fins i tot de mesures legislatives generals per aconseguir la competència i la possibilitat de triar el que els consumidors mereixen", ha indicat la vicepresidenta de la CE i responsable de l'Agenda Digital, Neelie Kroes. "Si això és insuficient, estic disposada a prohibir el bloqueig de serveis o aplicacions legals".

La Comissió vigilarà que es compleixen les noves normes europees de telecomunicacions sobre transparència, qualitat del servei i capacitat de canviar d'operador, que han d'entrar en vigor el proper 25 de maig. A partir d'aquesta data, serà un requisit legal que els països facilitin que els internautes puguin "accedir i distribuir la informació o utilitzar les aplicacions i els serveis de la seva elecció".

Els proveïdors d'internet han d'informar els consumidors, abans de signar un contracte, del caràcter exacte del servei al qual se subscriuen, incloses les tècniques de gestió del trànsit i el seu efecte en la qualitat del servei, així com d'altres limitacions que poden afectar l'ample de banda o velocitat de connexió disponible.

D'altra banda, els reguladors nacionals podran establir nivells mínims de qualitat del servei, mentre que els consumidors tindran garantit el canvi d'operador en el termini d'un dia laborable. La Comisió també observarà el "bloqueig o estrangulament" de trànsit legal per internet, que pot consistir en dificultar l'accés o en restringir alguns serveis o pàgines web. Per exemple, ha indicat que alguns operadors de serveis mòbils per internet bloquegen els serveis de transmissió de veu del protocol d'Internet (VoIP), com pot ser Skype.

Ha recordat que aquesta tècnica, que s'empra per gestionar el trànsit per internet i minimitzar la congestió, es pot utilitzar per frenar alguns tipus de trànsit, com la distribució contínua de vídeo subministrada als consumidors per un competidor, i afectar així la qualitat del contingut . Segons les seves dades, "hi ha hagut casos de tractament desigual de dades per alguns operadors" i, per resoldre'ls, moltes vegades va ser necessària la intervenció de les autoritats reguladores nacionals.