Brussel·les obliga els estats membres a rebaixar la concentració de partícules fines en l'aire en un 20% l'any 2020

Brussel·les.- La contaminació de l'aire provoca cada any causa 370.000 morts prematures a la Unió Europea i escurça en vuit mesos de mitjana el promig de vida dels europeus. La Comissió Europea vol netejar la qualitat de l'aire i aquest dilluns ha presentat una nova directiva que, per primera vegada, fixa un límit vinculant de concentració de partícules fines, que s'anomenen PM 2.5. Brussel·les obliga a reduir l'exposició de les PM 2.5 en zones urbanes en una mitjana del 20% l'any 2020, prenent com a referència els nivells de 2010. També exigeix que els nivells d'exposició no superin els 20 micrograms per metre cúbic el 2015 en les zones més poblades i els 25 en la resta del territori.
Brussel·les obliga els estats membres a rebaixar la concentració de partícules fines en l'aire en un 20% l'any 2020

Brussel·les obliga els estats membres a rebaixar la concentració de partícules fines en l'aire en un 20% l'any 2020

Brussel·les.- La contaminació de l'aire provoca cada any causa 370.000 morts prematures a la Unió Europea i escurça en vuit mesos de mitjana el promig de vida dels europeus. La Comissió Europea vol netejar la qualitat de l'aire i aquest dilluns ha presentat una nova directiva que, per primera vegada, fixa un límit vinculant de concentració de partícules fines, que s'anomenen PM 2.5. Brussel·les obliga a reduir l'exposició de les PM 2.5 en zones urbanes en una mitjana del 20% l'any 2020, prenent com a referència els nivells de 2010. També exigeix que els nivells d'exposició no superin els 20 micrograms per metre cúbic el 2015 en les zones més poblades i els 25 en la resta del territori.