Brussel·les aposta per la recapitalizació privada per a les caixes que han suspès les proves de solvència

Brussel·les (ACN).- La Comissió Europea aposta perquè la recapitalització de les cinc entitats bancàries que van suspendre les proves de solvència de l'EBA arribi a través del mateix sector privat. El comissari de Mercat Intern, Michel Barnier, ha recordat però que"cada país ha d'assumir les conseqüències" de les proves i fer "els esforços de recapitlatizació necessaris" per refinançar els bancs que no van arribar al mínim marcat per l'Autoritat Bancària Europa i "potser també" els que van aprovar amb una nota baixa, entre el 5 i el 6%. Recau en cada estat jutjar si fa falta la intervenció pública, ha explicat el Comissari, però en tot cas, si l'ajuda és estatal, "s'hauran de seguir" les normes europees de competència.
Brussel·les aposta per la recapitalizació privada per a les caixes que han suspès les proves de solvència

Brussel·les aposta per la recapitalizació privada per a les caixes que han suspès les proves de solvència

Brussel·les (ACN).- La Comissió Europea aposta perquè la recapitalització de les cinc entitats bancàries que van suspendre les proves de solvència de l'EBA arribi a través del mateix sector privat. El comissari de Mercat Intern, Michel Barnier, ha recordat però que"cada país ha d'assumir les conseqüències" de les proves i fer "els esforços de recapitlatizació necessaris" per refinançar els bancs que no van arribar al mínim marcat per l'Autoritat Bancària Europa i "potser també" els que van aprovar amb una nota baixa, entre el 5 i el 6%. Recau en cada estat jutjar si fa falta la intervenció pública, ha explicat el Comissari, però en tot cas, si l'ajuda és estatal, "s'hauran de seguir" les normes europees de competència.