Bona lletra, però amb faltes

Els alumnes catalans de quart de Primària escriuen majoritàriament amb bona lletra, però en gran part dels casos amb faltes d'ortografia i sense ordre i claredat en el discurs. És el que diu un informe del Consell Superior d'Avaluació de la Generalitat, que conclou que el 47% de l'alumnat de 10 anys és incapaç d'escriure un text coherent i sense cap falta. En català, el percentatge és del 44%, mentre que en castellà baixa fins al 39%. D'acord amb l'informe, no hi ha diferències entre els estudiants de municipis grans i petits, però sí entre la canalla de les famílies més pobres de les grans ciutats. En aquest cas, només una quarta part saben escriure correctament en català.
Bona lletra, però amb faltes
Barcelona

Bona lletra, però amb faltes

Els alumnes catalans de quart de Primària escriuen majoritàriament amb bona lletra, però en gran part dels casos amb faltes d'ortografia i sense ordre i claredat en el discurs. És el que diu un informe del Consell Superior d'Avaluació de la Generalitat, que conclou que el 47% de l'alumnat de 10 anys és incapaç d'escriure un text coherent i sense cap falta. En català, el percentatge és del 44%, mentre que en castellà baixa fins al 39%. D'acord amb l'informe, no hi ha diferències entre els estudiants de municipis grans i petits, però sí entre la canalla de les famílies més pobres de les grans ciutats. En aquest cas, només una quarta part saben escriure correctament en català.
Actualitzat

Els nens i nens de 10 anys tenen problemes per expressar-se sense faltes i d'una manera coherent. Canvien lletres i sons, mostren dubtes sobre la grafia dels mots i confonen paraules del català i el castellà. Així, per exemple, l'estudi s'ha trobat amb mots com "alfinal", "javors" o "enganchats", en català, i "coger-lo", "cerian" o "abujero" en castellà.

En el rànquing, la llengua catalana surt més malparada que el castellà, amb diferències importants en funció del nivell socioeconòmic. El 79% d'alumnes amb una nivell baix escriuen malament en català, mentre que en els de nivell alt el percentatge és del 40%. En castellà, un 40% dels alumnes de nivell socioeconòmic baix fan faltes, fet que es repeteix en el 35% de la canalla de famílies més benestants i amb més formació.