Barcelona reclama que els sobrecostos de la sequera no repercuteixin els usuaris domèstics

Barcelona reclama que els sobrecostos de la sequera no repercuteixin els usuaris domèstics

Barcelona reclama que els sobrecostos de la sequera no repercuteixin els usuaris domèstics

ACN Barcelona.-Barcelona ha alertat que els sobrecostos de la sequera no haurien de repercutir els usuaris domèstics. Així s'opina des del consistori, des d'on s'han presentat al·legacions a l'expedient del Pla Especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES). Aquest pla és l'instrument de planificació hidrològica de les conques internes de Catalunya, que té per objectiu donar continuïtat a la gestió ordinària o de normalitat hidrològica en la gestió de situacions de sequera i dels episodis més crítics de manca de disponibilitat de recurs. En concret l'Ajuntament ha presentat dinou al·legacions.

Les objeccions van en la línia de la vetlla pel manteniment de la qualitat dels cabals ecològics de les quals es nodreix Barcelona, especialment el Ter, i la preservació dels espais naturals protegits, garantint el servei a la població.També es demana que s'incideixi en la necessitat d'incloure un indicador de mesura en continu de la qualitat de les reserves disponibles, coherent amb la Directiva Marc de l'Aigua.Una altra al·legació demana que es tingui en compte l'experiència "d'èxit" de l'Ajuntament pel que fa al Pla tècnic per a l'aprofitament dels recursos hídrics alternatius. Aquest pla té com a objectiu, aprofitar al màxim i de forma sostenible els recursos hídrics alternatius, aigua freàtica i aigua regenerada per disminuir el consum d'aigua potable. Així, se sol·licita que des del PES es promogui i impulsi la redacció i implantació de plans d'aquesta mena.Un altre aspecte que l'Ajuntament considera millorable és la utilització d'aquests recursos hídrics alternatius per al reg d'espais verds, subministrament a les fonts ornamentals i llacs o la neteja urbana en situació d'alerta i excepcionalitat.Finalment, en relació a la repercussió dels costos de la sequera als usuaris, se sol·licita que els sobrecostos es distribueixin de manera solidària, entre els usuaris i les administracions públiques i que la repercussió als usuaris segueixi els criteris de la nova cultura de l'aigua: penalització dels consums industrial-comercial i agrícola, als consums elevats en el sector domèstic i increment zero a dotacions bàsiques dels consums domèstics.