Barcelona ampliarà l'oferta de transport públic per a persones amb mobilitat reduïda el 2005

El servei de transport públic de Barcelona per a persones amb mobilitat reduïda ampliarà a partir del mes que ve la cobertura a Badalona, Esplugues, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet. L'objectiu que s'ha marcat l'Institut Municipal de Persones amb Disminució (IMD) és disposar durant el primer semestre del 2005 d'un total de 19 microbusos, i també es promourà l'ampliació de la flota de taxis adaptats.
Barcelona ampliarà l'oferta de transport públic per a persones amb mobilitat reduïda el 2005
Barcelona

Barcelona ampliarà l'oferta de transport públic per a persones amb mobilitat reduïda el 2005

El servei de transport públic de Barcelona per a persones amb mobilitat reduïda ampliarà a partir del mes que ve la cobertura a Badalona, Esplugues, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet. L'objectiu que s'ha marcat l'Institut Municipal de Persones amb Disminució (IMD) és disposar durant el primer semestre del 2005 d'un total de 19 microbusos, i també es promourà l'ampliació de la flota de taxis adaptats.
Actualitzat
El regidor de Benestar Social, Ricard Gomà, ha presentat les millores que es duran a terme en el servei, que comportaran l'adquisició de nous vehicles i l'ampliació de la cobertura horària, que la faran coincidir amb la del metro. Els municipis que es veuran més beneficiats per aquestes millores seran Badalona, Esplugues, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet.

Es pretén que, durant els primers tres mesos del 2005, es pugui disposar de 19 microbusos, 16 dels quals tindran unes prestacions tècniques molt similars a les dels autobusos regulars de pis baix. Tres més seran minibusos per transportar un nombre molt reduït de persones. No obstant, hi ha una sèrie de situacions, ja sigui per circumstàncies personals o d'infraestructures, que obligaran a oferir el servei públic de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda, també conegut com a "porta a porta".

Actualment, es disposa d'un 70% de les unitats del total del parc de vehicles dels autobusos de Barcelona, encara que l'ajuntament espera que en breu s'arribi a un 85%. Pel que fa al metro, un 34% de les estacions de la xarxa estan adaptades, un 11,5% estan sent remodelades, i un 43% tenen un projecte aprovat per ser adaptades. El servei, que es va iniciar l'any 1978 amb cinc unitats de microbús, actualment, té 13 microbusos i 24 taxis adaptats.