Banc Sabadell emet cèdules hipotecàries per un import de 1.000 milions d'euros a cinc anys

Barcelona (ACN).- Banc Sabadell ha completat aquest divendres l'emissió de 1.000 milions d'euros en cèdules hipotecàries a termini, adreçada a inversors institucionals. L'emissió, que s'ha exhaurit en tan sols dues hores i ha comptat amb una demanda superior als 3.400 milions, té un termini de cinc anys i s'ha fet amb un spread de 250 punts bàsics, inferior al preu a què es finança el Tresor al mateix termini. El desemborsament de l'emissió es farà efectiu el 23 de gener pròxim. Les entitats col·locadores han estat Deutsche Bank, Santander, JP, Calyon i Banc Sabadell i els principals inversors han estat institucions financeres, bancs centrals, fons d'inversió i de pensions i companyies d'assegurances.
Banc Sabadell emet cèdules hipotecàries per un import de 1.000 milions d'euros a cinc anys

Banc Sabadell emet cèdules hipotecàries per un import de 1.000 milions d'euros a cinc anys

Barcelona (ACN).- Banc Sabadell ha completat aquest divendres l'emissió de 1.000 milions d'euros en cèdules hipotecàries a termini, adreçada a inversors institucionals. L'emissió, que s'ha exhaurit en tan sols dues hores i ha comptat amb una demanda superior als 3.400 milions, té un termini de cinc anys i s'ha fet amb un spread de 250 punts bàsics, inferior al preu a què es finança el Tresor al mateix termini. El desemborsament de l'emissió es farà efectiu el 23 de gener pròxim. Les entitats col·locadores han estat Deutsche Bank, Santander, JP, Calyon i Banc Sabadell i els principals inversors han estat institucions financeres, bancs centrals, fons d'inversió i de pensions i companyies d'assegurances.