Baixen un 13% els matrimonis catòlics mentre pugen un 3% els civils el 2010 a Catalunya

Barcelona (ACN).- L'any 2010 el nombre de matrimonis catòlics va ser un 13% inferior a Catalunya que el 2009. En canvi, els matrimonis civils van pujar un 3% en el mateix període. En conjunt, el nombre de matrimonis registrats a Catalunya el 2010 ha estat de 27.178, xifra que representa una disminució de l'1,2% respecte l'any anterior. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la taxa bruta de nupcialitat és de 3,7 matrimonis per cada 1.000 habitants, taxa idèntica a la d'Espanya però inferior a la de l'Europa dels 27, que va ser de 4,5 per mil l'any 2009.
Baixen un 13% els matrimonis catòlics mentre pugen un 3% els civils el 2010 a Catalunya

Baixen un 13% els matrimonis catòlics mentre pugen un 3% els civils el 2010 a Catalunya

Barcelona (ACN).- L'any 2010 el nombre de matrimonis catòlics va ser un 13% inferior a Catalunya que el 2009. En canvi, els matrimonis civils van pujar un 3% en el mateix període. En conjunt, el nombre de matrimonis registrats a Catalunya el 2010 ha estat de 27.178, xifra que representa una disminució de l'1,2% respecte l'any anterior. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la taxa bruta de nupcialitat és de 3,7 matrimonis per cada 1.000 habitants, taxa idèntica a la d'Espanya però inferior a la de l'Europa dels 27, que va ser de 4,5 per mil l'any 2009.