Badalona presenta el seu Pla d'Hotels amb el suport de la Diputació

Actualment els hotels del Maresme i del Garraf són els beneficiaris directes de l'augment d'ocupació hotelera de Barcelona durant la celebració de les grans fires, amb ocupacions en aquests períodes d'entre el 60% i el 100%. Però Badalona també serà un dels més directes beneficiaris de l'"overbooking" tècnic de la ciutat de Barcelona, gràcies al Pla d'Hotels que l'ajuntament impulsa amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Badalona presenta el seu Pla d'Hotels amb el suport de la Diputació
Badalona

Badalona presenta el seu Pla d'Hotels amb el suport de la Diputació

Actualment els hotels del Maresme i del Garraf són els beneficiaris directes de l'augment d'ocupació hotelera de Barcelona durant la celebració de les grans fires, amb ocupacions en aquests períodes d'entre el 60% i el 100%. Però Badalona també serà un dels més directes beneficiaris de l'"overbooking" tècnic de la ciutat de Barcelona, gràcies al Pla d'Hotels que l'ajuntament impulsa amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Actualitzat
Si bé és cert que Barcelona augmentarà molt el nombre de places hoteleres, també està prevista una forta ampliació de la Fira de Barcelona, amb un canvi de política envers a aquest ens, que té com a objectiu situar-se com la segona fira d'Europa. Això comportarà la dinamització no solament de Barcelona sinó de tota l'Àrea Metropolitana. A més, la creació d'un Palau de Congressos a la zona Fòrum amb capacitat per a 15.000 persones, una magnitud que molt poques altres ciutats tenen, ha de permetre portar a Barcelona esdeveniments impensables fins ara. En contraposició al que han expressat algunes cadenes pel que fa a les possibilitats hoteleres de Badalona, cal considerar que els hotels previstos en aquesta ciutat estan dins del radi dels hotels més pròxims al Fòrum, la qual cosa fa que les ubicacions previstes siguin atractives. També s'ha de tenir present que per al desenvolupament dels projectes hotelers és clau dur a terme els productes definits com són el Port, BCIN-polígon Guixeres i Montigalà. La viabilitat de les diferents opcions hoteleres previstes en el Pla d'Hotels s'ha contrastat amb diferents directors d'expansió de cadenes espanyoles i estrangeres. Badalona està duent a terme una sèrie de projectes que, com ja s'ha comentat, una vegada estiguin en marxa sí que poden generar l'atenció d'aquelles cadenes que en aquest moment no consideren la possibilitat d'invertir-hi. Les cadenes estrangeres tenen un altre sentit de l'espai urbà i consideren la situació de Badalona molt bona per fer-hi un desenvolupament hoteler. A manera de conclusions d'aquest Pla d'Hotels es pot destacar que: Badalona pot disposar d'una planta hotelera d'entre 1.000 i 1.600 places fonamentada en el desenvolupament dels projectes de Guixeres, Montigalà, el Port, Can Ruti i Can Solei, per la qual cosa Badalona generaria en un futur entre 500 i 800 noves habitacions, que representarien aproximadament 1.000 i 1.600 noves places hoteleres.