Badalona condiciona el nou pla d'habitatge a la immigració i la crisi econòmica

Badalona (ACN).- L'Ajuntament de Badalona (Barcelonès) ha aprovat un nou pla local d'habitatge (PLH), fins l'any 2015, que a partir d'un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) preveu la creació de 8.200 noves llars, de les quals 4.800 seran de protecció oficial. A diferència dels plans d'habitatge aprovats en els últims anys, aquesta xifra no és intocable i 'pot variar molt a la baixa'. L'aprovació del pla d'habitatge de Badalona està condicionat a possibles canvis en l'escenari demogràfic i econòmic. Així, l'Ajuntament es compromet a fer un seguiment del pla si la immigració baixa o si el mercat de l'habitatge adapta els preus al poder adquisitiu real de la població.
Badalona condiciona el nou pla d'habitatge a la immigració i la crisi econòmica

Badalona condiciona el nou pla d'habitatge a la immigració i la crisi econòmica

Badalona (ACN).- L'Ajuntament de Badalona (Barcelonès) ha aprovat un nou pla local d'habitatge (PLH), fins l'any 2015, que a partir d'un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) preveu la creació de 8.200 noves llars, de les quals 4.800 seran de protecció oficial. A diferència dels plans d'habitatge aprovats en els últims anys, aquesta xifra no és intocable i 'pot variar molt a la baixa'. L'aprovació del pla d'habitatge de Badalona està condicionat a possibles canvis en l'escenari demogràfic i econòmic. Així, l'Ajuntament es compromet a fer un seguiment del pla si la immigració baixa o si el mercat de l'habitatge adapta els preus al poder adquisitiu real de la població.