ASG paga entre 200 i 300 euros/hectàrea per arrendar finques al Segarra-Garrigues per tal que no es conreïn

ASG paga entre 200 i 300 euros/hectàrea per arrendar finques al Segarra-Garrigues per tal que no es conreïn

ASG paga entre 200 i 300 euros/hectàrea per arrendar finques al Segarra-Garrigues per tal que no es conreïn

ACN Barcelona.-L'empresa adjudicatària Aigües del Segarra Garrigues (ASG) paga entre 200 i 300 euros\/hectàrea per l'arrendament de finques situades en zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) del canal Segarra-Garrigues, segons es desprèn de la resposta de la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, al grup parlamentari de Ciutadans (C's) i a la qual ha tingut accés l'ACN. Segons Serret, el preu amb què es lloguen les finques "el fixa el mercat segons l'oferta i demanda" ja que "és un acord entre l'administració i el propietari", tot i que des d'Unió de Pagesos denuncien que els preus pagats per les terres amb finalitats ambientals "estan per damunt dels preus habituals d'arrendament per a ús agrari de la zona", fet que "distorsiona el mercat". L'Acord de declaració d'impacte ambiental (DIA) i concentració parcel·laria del regadiu i l'Acord de GOV\/184\/2010, d'11 d'octubre, ja preveu aquesta mesura, en concret l'adquisició o l'arrendament d'un total de 3.400 hectàrees, com a formula compensatòria de conservació i millora dels hàbitats esteparis. Actualment, la superfície que gestiona ASG, entre comprada i arrendada, suma 1.991,82 hectàrees.

Els preus que està pagant actualment l'empresa adjudicatària de les obres del canal, ASG, per l'arrendament de finques en zones ZEPA del Segarra Garrigues oscil·len entre els 200 i 300 euros\/hectàrea, en funció de la zona. En el cas de la ZEPA Segrià Utxesa, està abonant 200 euros\/ha; a Mas de Melons Alfés, entre 200 i 300 euros\/ha; a les ZEPA de Belianes-Preixana, els Plans de Sió, Bellmunt-Almenara, Valls de Sió-Llobregós i Granyena, el preu és de 275 euros\/ha, mentre a la ZEPA d'Anglesola-Vilagrassa, arriba fins als 300. Així ho ha donat a conèixer Meritxell Serret en resposta al grup parlamentari de C's, que havia formulat la pregunta arran de l'anunci d'Unió de Pagesos d'estudiar la interposició d'una denúncia davant la Unió Europea en considerar que ASG paga per sobre del preu de mercat l'arrendament de les finques situades en ZEPA al canal Segarra-Garrigues.Segons la resposta per escrit de la consellera, el nombre total de contractes signats per ASG per a la campanya 2016-2017 és de 243. En concret, 34 són acords de compra (97,8 hectàrees d'una zona d'exclusió de regadiu a Alfés) i la resta, 209, són contractes d'arrendament. En total, la superfície gestionada en l'actual campanya per aquesta societat per tal de preservar-ne la biodiversitat és de 1.991,82 hectàrees. En concret, les finques gestionades per ASG al Segarra-Garrigues es troben repartides entre les ZEPA d'Anglesola-Vilagrassa (64,75 ha), Mas de Melons-Alfés (307,87 ha), Segrià-Utxesa (281,48 ha), Belianes-Preixana (512,27 ha), els Plans de Sió (491,14 ha), Bellmunt-Almenara (228,92 ha), Valls de Sió-Llobregós (74,70 ha) i Granyena (30,77 ha), segons la resposta de Serret a Ciutadans. Tot i això, l'acord de Govern preveu l'adquisició i arrendament de finques d'una superfície de 3.400 hectàrees en les ZEPAs del Segarra-Garrigues. Serret també exposa que els criteris que se segueixen a l'hora d'escollir i prioritzar les finques a arrendar són en base a un estudi del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, "que identifica les finques amb un major valor actual o potencial per a la conservació d'espècies d'aus estepàries i de flora endèmica, rara o amenaçada per tal d'orientar la compra o arrendament dirigida a la gestió i conservació d'hàbitats estèpics al regadiu del Segarra-Garrigues". Els criteris d'aquest estudi van ser aprovats per la Comissió de Seguiment dels Hàbitats Esteparis (CSHE) de la qual són membres representants de la comunitat científica, els promotors i els departaments competents en matèria ambiental. "Aquest estudi ha estat, doncs, l'eina principal amb la qual s'ha prioritzat la tria de les finques en funció del seu Interès per a la conservació a partir dels coneixements existents i de treball de camp específic", explica la consellera d'Agricultura. A banda, "s'incorporen altres criteris, com ara la possibilitat de signar contractes llargs o, fins i tot, l'històric de la finca".La gestió d'aquestes finques amb finalitat de millora dels hàbitats esteparis s'inclou en un projecte de mesures correctores-compensatòries d'impacte ambiental del Segarra-Garrigues que es redacta anualment, així mateix, es fa un seguiment i efectivitat d'aquesta mesura. Les actuacions del projecte són validades pels membres de la CSHE. El projecte és aprovat pel Departament d'Agricultura i executat per l'empresa adjudicatària de les obres ASG sota la supervisió d'Infraestructures.cat. El resultat de la gestió i seguiment és presentat i validat en la CSHE i la Comissió Mixta de Concertació i Control constituïdes per al seguiment ambiental del projecte Segarra Garrigues, segons assegura la consellera d'Agricultura en el seu escrit al qual ha tingut accés l'ACN.